Islam wist weg wat voorheen was

5674

Vraag:

Een broeder van ons is recent moslim geworden. Gedurende zijn periode van Djaahiliyyah (ontwetendheid – d.w.z. voor hij moslim is geworden) heeft hij geld verdiend door drugs te dealen. Hij nam het geld met hem mee, opende er een grote boekwinkel mee en trouwde door dit geld te gebruiken. Er is hem pas verteld dat het niet toegestaan is voor hem om dit geld uit te geven als liefdadigheid, omdat Allah Goed is en alleen het goede accepteert. Onze vraag is wat hij dient te doen met dit geld. En is datgene dat hem is verteld correct?

Antwoord:

Alle lof zij Allah Die hem geleid heeft naar de Islam. Wij vragen Allah om hem standvastig te maken en om hem te leiden naar hetgeen dat goed voor hem is in dit leven en in het Hiernamaals.

Door middel van Zijn Genade en Barmhartigheid heeft Allah hem geleid naar de Islam, zodat alle zonden die ervoor zijn geweest vernietigd zijn. Wanneer een ongelovige moslim wordt, vergeeft Allah hem alles wat hij heeft gedaan toen hij geen moslim was. Hij wordt gereinigd van zijn zonden.

cAmr ibn ul-cAas (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “Toen Allah de Islam in mijn hart plaatste, kwam ik naar de Profeet (vrede zij met hem) en zei: “Geef me uw rechterhand zodat ik u trouw kan zweren.” Hij hield zijn hand uit en ik trok mijn hand terug. Hij (vrede zij met hem) zei: “Wat is er aan de hand, o cAmr?”Ik zei: “Ik wil een voorwaarde stellen.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Wat wil jij als voorwaarde stellen?” Ik zei: “Dat ik word vergeven.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Weet jij niet dat de Islam alles vernietigt wat ervoor kwam?”

(Moeslim)

Dat de Islam alles vernietigt wat ervoor kwam, betekent dat het alles wist en uitveegt.

(Sharh Sahieh Moeslim)

Aan Sheikh Ibn ul-cOethaymien is een soortgelijke vraag gesteld over een persoon die geld verdiende door drugs te dealen voordat hij moslim werd. Hij antwoordde: “Wij zeggen dit tegen de broeder die door Allah is gezegend met de Islam, nadat hij Haraam (verboden) rijkdom heeft verdiend: “Wees vol goede moed, deze rijkdom is toegestaan voor jou en er rust geen zonde op jou. Of je het nu houdt, uitgeeft aan liefdadigheid of gebruikt om te kunnen trouwen. Want Allah zegt in Zijn heilige Boek (interpretatie van de betekenis):

“Zeg tegen degenen die niet geloven: “Als zij ophouden (met ongelovig te zijn), dan zal hun zeker worden vergeven wat zich in het verleden heeft voorgedaan. Maar als zij terugkeren, dan is er (voor hen) zeker het voorbeeld (d.w.z. de bestraffing) van de mensen van vroeger dat zeker voorbij is gegaan.”

(Soerat al-Anfaal:38)

Dat wil zeggen, alles dat in algemene termen geweest is, is vergeven. Maar geld dat is afgenomen onder dwang (gestolen), dient teruggegeven te worden aan de eigenaar. Geld dat echter is verdiend met een overeenkomst tussen mensen, zelfs wanneer deze Haraam is – zoals hetgeen dat is verdiend door Ribaa (rente) of het verkopen van drugs – is voor hem toegestaan geworden toen hij moslimwerd. Want Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg tegen degenen die niet geloven: “Als zij ophouden (met ongelovig te zijn), dan zal hun zeker worden vergeven wat zich (in het verleden) heeft voorgedaan.”

(Soerat al-Anfaal: 38)

En de Profeet (vrede zij met hem) zei tegen cAmr ibn ul-cAas toen hij moslim werd: “Weet jij niet dat de Islam alles vernietigt wat ervoor kwam?”

(Moeslim)

Veel niet-moslims zijn moslim geworden nadat zij moslims hebben vermoord, maar zij zijn niet gestraft voor wat zij hebben gedaan. Vertel deze broeder dus dat zijn rijkdom toegestaan is en dat er geen zonde is. Hij mag het geven aan liefdadigheid en hij mag het gebruiken om te trouwen. Wat hem verteld is, namelijk dat het niet toegestaan is om het geld te geven aan liefdadigheid, daar is geen basis voor.”

(Liqaa’aat ul-Baab il-Maftoeh; blz. 373-374)

Islamqa.com