Je berusten op andermans daden

5508

Vraag:

Wat is het oordeel over degene die, nadat hij op een zonde is gewezen, zichzelf verweert door te zeggen dat anderen dat ook doen?

Antwoord:

Dit is geen excuus, zoals Allah, de Verhevene ons te kennen geeft in de Koran. Hij zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

“En als jij de meesten van hen die op aarde zijn volgt, dan zullen zij jou doen afdwalen van de Weg van Allah. Zij volgen slechts een vermoeden en zij vertellen slechts verzinsels.”

(Soerat al-Ancaam : 116)

Tevens zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En er zijn veel mensen (die niet geloven), ook al wens jij dat zij gelovigen worden.”

(Soerat Yoesoef : 103)

Het bewijs is namelijk te vinden in datgene wat Allah, de Verhevene, en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) hebben gezegd. Wat tevens als bewijs geldt, is de door onze vrome voorgangers gehanteerde levensstijl.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien

Madjmoec Fataawaa deel 3, blz. 138