Je memorisatie bekendmaken

4569

Vraag:

Ik heb de Koran gememoriseerd, alle lof zij Allah. Is het spreken hierover, met als doel om anderen aan te moedigen, toegestaan? Of is het iets dat geheim gehouden moet worden tussen een persoon en zijn Heer?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is toegestaan voor een persoon om te spreken over dat waar Allah hem mee gezegend heeft qua kennis of Hifdh (memorisatie van de Koran). Zolang het gedaan wordt om het kwaad af te weren of om belangen te behartigen, zoals een persoon aan te moedigen om de Koran te memoriseren of om kennis op te doen. Dit behoort niet tot de verboden zelfverheerlijking. Allah vertelt ons dat Yoesoef (vrede zij met hem) zei (interpretatie van de betekenis):

"Hij (Yoesoef) zei: "Stel mij aan (als toezichthouder)over de opslagplaatsen van het land. Waarlijk, ik ben een bedreven toezichthouder."

(Soerat Yoesoef: 55)

cAbdoellaah ibn Mascoed (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: "Ik reciteerde een zeventigtal hoofdstukken bij de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem). De metgezellen van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) wisten dat ik de meest deskundige onder hen was over het Boek van Allah. Als ik wist dat iemand deskundiger was dan ik, dan zou ik naar hem toe gaan."

(Moeslim)

An-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) gaf als commentaar op deze overlevering: "Deze overlevering laat zien dat het toegestaan is voor een persoon om zijn deugden en kennis te benoemen als dat nodig is."

Het verbod op zelfverheerlijking gaat over degene die zichzelf onnodig verheerlijkt met als motivatie opscheppen en zelfbewondering. Belangrijke personen verheerlijken zichzelf vaak wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld om het kwaad af te weren of om iets te bereiken dat in het voordeel van de mensen is. Of om de mensen aan te moedigen om informatie van ze te krijgen. Een voorbeeld hiervan is toen de Profeet Yoesoef (vrede zij met hem) zei: "Stel mij aan (als toezichthouder)over de opslagplaatsen van het land. Waarlijk, ik ben een bedreven toezichthouder." En een voorbeeld om het kwaad af te weren is toen cOethmaan (moge Allah tevreden met hem zijn) onder vuur lag en zei dat hij apparatuur had geleverd aan het leger dat ging naar Taaboek, en dat hij de bron van Roemah had opgegraven.

Een ander voorbeeld van het aanmoedigen van anderen is toen Ibn Mascoed (moge Allah tevreden zijn met hem) dit zei (de boven geciteerde woorden) en toen Sahl ibn Sacd zei: "Er is niemand over die meer kennis heeft dan dat ik heb." En toen een ander zei: "Je bent tot een expert gekomen", enzovoorts.

Als een persoon in staat is om zijn kennis te verbergen, dan is dit beter. Het laten zien en erover spreken kan de deur van de Shaytaan openen en ervoor zorgen dat een persoon vervalt in trots en zelfverheerlijking.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com