Jezelf tuchten en het zondigen bestrijden

6357

Vraag:

Ik weet dat het tuchten van jezelf en jezelf dingen ontnemen een effectieve manier is om onszelf te stimuleren om goede daden te verrichten. Maar hoe kan ik mezelf tuchten?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De gelovige die zichzelf graag wil redden, zal ernaar streven om zichzelf te redden van alles wat naar zijn ondergang kan leiden, en hij is zachtmoedig voor zichzelf. Een deel van deze zachtmoedigheid is het onderhouden van je relatie met Allah, zodat je gered zal worden van de Bestraffing van het Hiernamaals. Je streeft ernaar om je verplichtingen na te komen en de verboden te mijden om daarmee het Welbehagen van Allah te zoeken. Je dient te beginnen door oprechte spijt te betuigen van alle zondes en jezelf aan te sporen om te wedijveren in het verrichten van goede daden, en je streeft naar het bereiken van een hoger niveau van Imaan. Dit doe je door gebruik te maken van passende middelen, zoals het kennis nemen van de beloningen voor het verrichten van goede daden, de gevolgen en oorzaken van zondes, het wegblijven van degenen die jou ontmoedigen en weinig ambitie hebben en het luisteren naar verhalen van mensen die ijveren in aanbidding. Wanneer men verzwakt in het verrichten van goede daden of zondes pleegt, of hiernaar neigt, dan is dit de tijd van het tuchten.

Het tuchten komt na het leren van de waarheid en het afwijken hiervan. Je kunt niet beginnen met tuchten voordat je kennis hebt genomen van de Waarheid. En het hebben van kennis laat geen ruimte over voor excuses. Je dient ook te weten dat het tuchten niet gezien moet worden als een doel op zich. Het is eerder een middel om jezelf te disciplineren. Dit is hetzelfde als cauterisatie1 bij een zieke. Dit wordt alleen toegepast wanneer het noodzakelijk is.

Het is niet goed om jezelf te tuchten en jezelf te belasten met meer dan je kunt verdragen. Of om jezelf te tuchten met zaken die jou fysiek zullen schaden, zoals jezelf verbranden met vuur of in de zon staan. Je zou jezelf moeten tuchten door jezelf te verplichten meer rechtschapen daden te verrichten, zonder al teveel moeilijkheden te veroorzaken of jezelf zaken te ontnemen die je leuk vindt. Jij kent jezelf het beste en weet welke zaken jou gemakzuchtiger maken en jou aanzetten tot het zondigen. Deze zaken dien je dus te vermijden.

Al-Maqdisie zei: “Als de gelovige zichzelf controleert en een aantal tekortkomingen ziet of een aantal zondes pleegt, dan moet hij de zaak niet al te licht opvatten. Want dat zou hem ertoe kunnen aanzetten om regelmatig zondes te plegen en dan zal het moeilijk voor hem zijn om die zonde op te geven. Hij dient zichzelf echter te tuchten op een toegestane wijze, zoals hij zijn vrouw en kinderen zou disciplineren. Het is overgeleverd dat cOmar naar een tuin ging die hij bezat, waarna hij terugkwam en de mensen het cAsr-gebed al hadden gebeden. Dus zei hij: “Ik ging naar mijn tuin en toen ik terugkwam hadden de mensen het cAsr-gebed gebeden. Ik geef mijn tuin uit in liefdadigheid aan de armen.”

En het is overgeleverd dat Tamiem ad-Daarie op een nacht sliep en niet opstond om Tahadjjoed (het nachtgebed) te verrichten, totdat de zon was opgekomen. Dus bad hij een jaar lang Qiyaam ul-Layl (vrijwillige nachtgebed) en sliep niet om zichzelf hiermee te tuchten voor het slapen van die ene nacht.

Hassaan ibn Sinaan liep een kamer voorbij en zei: “Wanneer werd dit gebouwd?” Toen dacht hij na en zei: “Vraag jij naar iets wat jou niet aangaat? Ik zal mezelf tuchten door één jaar lang te vasten.” En hij vastte dat jaar.

Maar maatregelen die fysieke schade toebrengen of iets verwerpelijks met zich mee brengen zijn niet toegestaan. Er is verhaald dat een man naar een vrouw keek, en vervolgens zijn ogen eruit haalde. En dat een andere man Allah ongehoorzaam was met zijn hand en zijn hand in het vuur deed, totdat deze verlamd raakte. Dergelijke handelingen zijn niet toegestaan, en een mens kan zichzelf niet op deze manier behandelen.

(Moekhtasar Minhaadj al-Qaasidien)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

  1. Het verbranden van weefsels om een deel ervan te verwijderen of af te sluiten.