Kennis vergaren uit boeken

7922

Vraag:

Is het toegestaan om kennis te vergaren aan de hand van boeken alleen, met de weet dat er bijna geen geleerden in mijn omgeving zijn? En wat vindt u van de uitspraak: “Hij die zijn boek als sheich neemt, is iemand wiens fouten zijn juistheden overtreffen?”

Vraag ontvangen op 20 december 2004

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het is vanzelfsprekend dat kennis overgenomen wordt van de geleerden, maar ook uit boeken kan kennis verworven worden, want een boek van een geleerde representeert de geleerde. Hij spreekt jou namelijk toe via zijn boek. Dus als het voor jou niet mogelijk is om kennis van de geleerden over te nemen, dan zijn hun boeken zeker een vervangend middel om kennis te vergaren.

Wat betreft de uitspraak: “Hij die zijn boek als sheich neemt, is iemand wiens fouten zijn juistheden overtreffen.” Deze uitspraak is niet helemaal correct. Dit geldt wel voor iemand die niet zorgvuldig zijn boeken uitkiest. Gaat het echter om iemand die zijn kennis uit boeken haalt van betrouwbare en erkende geleerde, dan zal deze persoon, in tegenstelling tot de hiervoor genoemde uitspraak, vaak gelijk hebben in de door hem gedane uitspraken.

En Allah weet het beter.

Sheich Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien

As-Sahwah al-Islamiyah, blz 125