Klagen over het eten

9813

Vraag:

Klopt het dat het niet is toegestaan voor de echtgenoot om tegen zijn echtgenote te keer te gaan als zij eten bereidt dat hem niet bevallen is? En wat is het juiste gedrag dat in zo'n situatie moet worden getoond?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het huwelijkse leven moet gebaseerd zijn op liefde, genegenheid en waardering. En dat de echtgenoot de rechten van zijn echtgenote nakomt en de echtgenote de rechten van haar echtgenoot. Ook dienen zij elkaar te vergeven voor elkaars tekortkomingen en fouten.

Hiermee zullen zij een plezierig leven kennen, gelukkig zijn met hun partnerschap en zullen hun kinderen middels hun geluk, ook gelukkig zijn.

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Laat een gelovige man geen gelovige vrouw haten. Als hij afkeer heeft voor één van haar karaktereigenschappen, dan zal hij tevreden zijn met haar andere (eigenschappen).”

(Moeslim)

Sheikh as-Sacdiy (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Deze leiding van de Profeet (vrede zij met hem) gericht aan de echtgenoot in de omgang met zijn partner, behoort tot de grootste uitnodigingen en wegen die leiden naar het hebben van goede omgang (tussen de echtgenoten). Hij heeft het voor de gelovige man verboden om slechte omgang te hebben met zijn echtgenote. En een verbod op iets houdt in dat het tegenovergestelde vereist is. En hij (vrede zij met hem) heeft de man bevolen om te kijken naar haar goede karaktereigenschappen en haar goede kanten die bij hem passen, en deze op te wegen tegenover haar eigenschappen waar hij niet van houdt.

Als de echtgenoot namelijk nadenkt over de goede eigenschappen en daden van zijn echtgenote waar hij van houdt, en vervolgens naar de redenen kijkt die ervoor zorgden dat hij zich aan haar ging ergeren en slecht met haar omging, dan ziet hij dat dit slechts één of twee zaken zijn. Terwijl de zaken in haar waar hij van houdt, talrijker zijn. Als hij eerlijk zou zijn, dan zou hij niet van haar fouten opkijken en deze terzijde schuiven ten opzichte van haar goede eigenschappen.”

Dus bij deze; zet de (goede) omgang (met jouw echtgenote) voort en vervul de verplichte en aanbevolen rechten (van jouw echtgenote). Wellicht zal datgene waar hij een afkeer van heeft weggaan of veranderenvanwege zijn rechtvaardigheid.”

(Bahdjat ul-Qoeloeb ul-Abraar, blz. 175)

Tekeer gaan en het veroorzaken van problemen vanwege het (slechte) eten, behoort niet tot het hebben van goede omgang. Hiermee gaat hij tegen de leiding van de Profeet (vrede zij met hem) in en tegen de goede handelswijze waarmee een moslim zich binnenshuis dient te sieren.

Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft nog nooit over het voedsel kritiek geuit. Wanneer hij het lekker vond dan at hij het, en anders liet hij het staan.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

An-Nawawie zei: “Dit behoort tot de vaststaande etiquette van het eten. Het bekritiseren van voedsel gebeurt als er dit soort uitspraken worden gedaan: “Het is te zout, er is te weinig zout, het is te zuur, het is te zacht, het is te hard, het is niet gaar”, en dergelijke.

Ibn Hadjar zei: “Sommige (geleerden) zijn van mening dat het afkeurenswaardig als er over het soort voedsel geklaagd wordt. Als dit wordt gedaan vanwege de (slechte) bereiding ervan, dan is dit niet afkeurenswaardig. Het Werk van Allah mag namelijk niet worden bekritiseerd, maar het werk van mensen mag wel worden bekritiseerd. Ik zei: “Het meest correcte is dat het (d.w.z. geen kritiek uiten op voedsel) een algemeen oordeel is, want het hart van degene die het (voedsel) heeft bereid, kan pijn worden gedaan.”

Dus degene van wie de echtgenote eten voor hem heeft bereid die hij niet goed of lekker vindt, dient zich met dit nobele karaktereigenschap van de Profeet (vrede zij met) te sieren. Namelijk; als hij het lekker vindt eet hij het, en anders laat hij het staan. Zonder dat hij zijn gezin ontstemt, een grote mond geeft, of gaat irriteren.”

Het is niet erg als hij zijn vrouw met vriendelijkheid adviseert wanneer het eten niet goed is. Hij kan haar bijvoorbeeld uitleggen dat het (eten) niet volledig gaar is, of dat er te weinig zout op zit, of dat hij dit soort voedsel niet lekker vindt, en vervolgens zeggen; hoe mooi zou het zijn als jij dat en dat soort eten had bereid, etc. Dit dient hij allemaal te zeggen op een rustige en waarderende wijze.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com