Kwaliteiten van een Moefti

4019

Vraag:

Over welke kwaliteiten dient een Moefti (iemand die fatwa’s uitvaardigt) te beschikken wanneer hij wil overgaan tot het uitvaardigen van fatwa’s?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Aboe cAbdillaah ibn Battah heeft vermeld dat Imam Ahmad zei: “Geen mens moet zichzelf aanmoedigen om fatwa’s te geven, totdat hij vijf kwaliteiten heeft verworven:

  1. Hij dient een goede intentie te hebben, want als hij niet beschikt over een goede intentie dan zal hij niet gezegend worden en zal er geen zegening zijn in zijn woorden.
  2. Hij dient goed geïnformeerd, verdraagzaam, waardig en kalm te zijn.
  3. Hij dient een sterke vat op kennis te hebben.
  4. Hij dient te beschikken over een sterke persoonlijkheid en niet beïnvloed te worden door kritiek van de mensen.
  5. Hij dient kennis te hebben van het karakter van de mensen.

Dit is wat Imam Ahmad heeft gezegd, en dit is kenmerkend voor zijn status en kennis. Deze vijf kwaliteiten zijn de basis voor het uitvaardigen van fatwa’s. Als de Moefti in één van deze kwaliteiten tekortschiet, dan is dat (naar gelang de mate ervan) een gebrek in de Moefti.

Imam Ibn ul-Qayyim (Iclaam ul-Moewaqqicien, boekdeel 4, blz. 153)