Laat komen op een lezing

4641

Vraag:

Wanneer iemand te laat komt voor een lezing, wat verdient dan de voorkeur om te doen: Dat hij bij binnenkomst de vredesgroet geeft of is het beter dat hij gaat zitten zonder te groeten?

Antwoord:

Wanneer het groeten ervoor zorgt dat de les wordt onderbroken of verstoord, dan verdient het de voorkeur om niet te groeten. Maar indien het geen onderbreking of verstoring veroorzaakt, dan is het voor iedere persoon die zich bij een bijeenkomst voegt verplicht om te groeten. In dit geval geniet het dan ook de voorkeur om te groeten. Als hij de mensen groet, dan volstaat het dat slechts één persoon onder de aanwezigen de groet beantwoordt.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Fataawa Islaamiyyah boekdeel 1, blz. 175)