Leiding vragen voor ongelovigen en naasten

11038

Vraag:

Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat Allah het hart van een geliefd persoon opent voor de Islam?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het beste wat je kunt doen in zo’n situatie is vragen om leiding voor die persoon. Dit is wat de Profeet (vrede zij met hem) deed, zoals is overgeleverd in een aantal overleveringen. Zo verhaalde Aboe Hoerayrah dat at-Toefayl ibn cAmr ad-Dawsie en zijn metgezellen naar de Profeet (vrede zij met hem) kwamen en zeiden: “O Boodschapper van Allah, de (stam van) Daws is ongehoorzaam geweest (aan Allah en Zijn Boodschapper) en heeft geweigerd (om de Islam aan te nemen). Roep daarom de Toorn van Allah over hen.” De mensen zeiden: “Nu zijn de Daws vervloekt!” Hij (vrede zij met hem) zei (echter): “O Allah, leid de (stam van) Daws en laat hen tot ons komen.”

(al-Boekhaarie)

Aboe Hoerayrah verhaalde: “Ik nodigde mijn moeder uit tot de Islam toen zij nog een veelgodenaanbidster was. Op een dag nodigde ik haar uit tot de Islam en ze zei iets over de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) wat mij van slag maakte. Ik ging huilend naar de Boodschapper van Allah en zei: “O Boodschapper van Allah, ik heb mijn moeder uitgenodigd tot de Islam en ze weigerde. Vandaag nodigde ik haar uit en ze zei iets over u wat mij van streek heeft doen raken. Bid tot Allah om de moeder van Aboe Hoerayrah te leiden.” Dus zei de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem): “O Allah, leid de moeder van Aboe Hoerayrah.”

Ik vertrok (naar huis) en was hoopvol vanwege de smeekbede van de Profeet (vrede zij met hem). Terwijl ik de deur van het huis naderde, zag ik dat deze op slot was. Mijn moeder hoorde mijn voetstappen en zei: “Blijf waar je bent, o Aboe Hoerayrah!” Ik kon het geluid van water horen. Ze waste zich (grote wassing), kleedde zich aan en bedekte haar hoofd met haar hoofdbedekking. Toen opende ze de deur en zei: “O Aboe Hoerayrah, ik getuig dat er geen god is (die het recht heeft aanbeden te worden) behalve Allah, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Boodschapper is.”

Ik ging huilend van vreugde terug naar de Boodschapper van Allah, en zei: “O Boodschapper van Allah, blijde tijdingen! Allah heeft uw smeekbede verhoord en heeft de moeder van Aboe Hoerayrah geleid.” Hij (vrede zij met hem) prees en dankte Allah, en zei: “Dat is goed.” Ik zei: “O Boodschapper van Allah, bid tot Allah om mijn moeder en mij geliefd te maken bij Zijn gelovige dienaren, en om hen geliefd voor ons te maken. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “O Allah, maak deze dienaar van U (d.w.z. Aboe Hoerayrah) en zijn moeder geliefd bij Uw gelovige dienaren, en maak de gelovigen geliefd voor hen.” Er is geen gelovige die over mij hoort of mij ziet, of hij houdt van mij.”

(al-Boekhaarie)

Djaabir zei: “Zij zeiden: “O Boodschapper van Allah, we hebben veel geleden onder de pijlen van de (stam van) Thaqief (dit was toen ze aan het strijden waren, voordat ze moslim werden), roep daarom de Toorn van Allah over hen.” Hij (vrede zij met hem) zei: “O Allah, leid de (stam van) Thaqief.”

(at-Tirmidhie)

We vragen Allah, de Verhevene, om jouw dierbaren spoedig te leiden tot de Islam middels Zijn Genade en Barmhartigheid. Allah is Degene Die leidt naar het rechte Pad.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid
Islamqa.com