Lenen en niet teruggeven

7806

Vraag

Mensen in mijn gemeenschap verkeren in slechte staat doordat zijn hun belofte niet nakomen en zich niet houden aan hun woord. Alle lof zij Allah. Mijn echtgenoot werkt en heeft een zachtaardig hart. MashaAllah. Broeders (waarvan de meesten niet werken en door de overheid worden onderhouden) vragen hem om geld of om onze (islamitische) boeken (die niet goedkoop zijn) te lenen. Zij betalen hem niet terug en geven zijn boeken door aan andere broeders zonder medeweten van mijn echtgenoot. Mijn echtgenoot is veel te druk, en vind het ook moeilijk, om dit alles terug te vragen. Ik wil deze broeders vragen om de zaken terug te geven als zij bellen. Mijn echtgenoot wil dit echter niet en ik voel ook dat dit niet gepast is. Wat kan ik echter doen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Weet dat Allah de beloning van iemand die iets goeds doet nooit verloren zal doen gaan. En al-Qard al-Hasan (een goede lening uitgeleend omwille van Allah) is de beste soort daad die een persoon dichter bij Allah brengt.

Als jouw echtgenoot echter weet dat een specifieke persoon zijn belofte niet nakomt of het lang duurt om de lening terug te betalen, dan rust er geen zonde op hem als hij weigert hem geld of boeken te lenen.

Maar als een persoon in moeilijkheden verkeert en geen geld heeft, dan is het beter om hem meer tijd te geven en met zachtaardig te behandelen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En als hij het moeilijk heeft, geef (hem) dan uitstel totdat het gemakkelijk (voor hem) is (om de schuld terug te betalen).”

(Soerat al-Baqarah: 280)

Als jij om de rechten van je echtgenoot vraagt, of hij vraagt er zelf om, dan rust hier geen ronde op omdat dit hem toekomt. Echter dient hij dit zachtaardig en zorgzaam te zijn. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Een kwam te overlijden en er werd tegen hem gezegd: “Wat was jij gewoon te zeggen (tijdens je leven)?” Hij antwoordde: “Ik was gewoon te handelen met mensen. Ik was gewoon de rijkere tijd te geven hun schuld te betalen. En ik was gewoon een gedeelte van de schuld van armen weg te nemen.” Hierop werd hij vergeven.”

(al-Boekhaarie)

De persoon die iets leent dient het terug te geven. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Allah beveelt jullie de toevertrouwde zaken aan hun eigenaren terug te geven.”

(Soerat an-Nisaa’: 58)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die het geld van mensen neemt met de intentie hen terug te betalen, Allah zal hem hierbij helpen. Wie het geld van mensen neemt om het te verkwisten, Allah zal hem vernietigen.”

(al-Boekhaarie)

Weet dat niets verloren gaat bij Allah en dat je zal terugkrijgen dat je hebt kwijtgeraakt in deze wereld. Je zal goede daden ontvangen op de Dag der Opstanding als mensen het meest behoeftig hieraan zijn. en Allah is de Bron van Kracht.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid