Leugens die niemand schaden

6136

Vraag:

Wat is het oordeel over leugens die iemand nooit zullen schaden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Liegen is in alle gevallen Haraam (niet toegestaan), behalve in de gevallen die door de Wetgever zijn uitgezonderd. En wat hier genoemd is, behoort niet tot één van die zaken. Dit vanwege de algemene betekenis van het bewijs, zoals het vers waarin Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, vrees Allah en wees met de waarachtigen.”

(Soerat at-Tawbah: 119)

Er is overgeleverd dat cAbdoellaah Ibn Mascoed zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wees oprecht, want oprechtheid leidt naar goedheid en goedheid leidt naar het Paradijs. En een man blijft de waarheid spreken en streven naar oprechtheid, totdat hij bij Allah als een waarheidsgetrouwe wordt geregistreerd. En pas op voor het liegen, want liegen leidt naar zedeloosheid en zedeloosheid leidt naar de Hel. En een man blijft leugens vertellen en streven naar het liegen, totdat hij bij Allah als een leugenaar wordt geregistreerd.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Er is ook overgeleverd dat cAbdoellaah Ibn Mascoed zei: “Liegen is niet gepast, of het nu serieus of als grap bedoeld is. Reciteer als je wilt (interpretatie van de betekenis):

“O jullie die geloven, vrees Allah en wees met de waarachtigen.”

(Soerat at-Tawbah: 119)

Daarna zei hij: “Heb jij iets gevonden dat dit iemand toestaat?”

En Allah is de Bron van Kracht. Moge Allah zijn zegeningen verspreiden over onze Profeet Mohammed, en zijn familie en metgezellen.

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa (Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah lil-Boehoeth il-cIlmiyyati wal-Iftaa’, boekdeel 26, blz. 51)