Liegen om verblijfsdocumenten te krijgen

5225

Vraag:

Ik wil graag Arabisch leren in de Arabische Emiraten, maar ze laten mij niet het land in tenzij ik over de juiste papieren beschik. Ik kan hier aan komen door te liegen tegen de overheid. Mag ik dit doen? Ik wil mij namelijk verdiepen in mijn geloof en het Boek van Allah. Zodra ik dit gedaan heb, ga ik weer terug naar mijn woonplaats om mijn universitaire opleiding te voltooien en vervolgens emigreren naar een islamitisch land.

Antwoord:

Alle lof zij Allah Die jou geleid heeft en ervoor gezorgd heeft dat jij de regels van de Islam wil volgen en praktiseren. Wij vragen Hem, de Verhevene, om de verleidingen van jou af te houden, zowel de openlijke als de verborgene.

Liegen tegen de overheid om een verblijfsdocument te verkrijgen, is niet toegestaan. Liegen is verboden in de Islam. Er is overgeleverd dat cAbdoellaah ibn Mascoed zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wees waarachtig, want waarachtigheid leidt naar rechtschapenheid en rechtschapenheid leidt naar het Paradijs. Een man zal de waarheid blijven spreken en zal ernaar blijven streven de waarheid te vertellen, totdat hij bij Allah bekend staat als waarheidsgetrouwe. Pas op met het vertellen van leugens, want leugens leiden naar immoraliteit en immoraliteit leidt naar het Hellevuur. Een man zal blijven liegen en ernaar streven om leugens te blijven vertellen, totdat hij bij Allah bekend staat als leugenaar.”

(Moeslim)

De nobele Boodschapper (vrede zij met hem) zag liegen als één van de karaktereigenschappen van de hypocrieten. Er is overgeleverd van Aboe Hoerayrah dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “De tekenen van een hypocriet zijn er drie: Wanneer hij spreekt, liegt hij. Wanneer hij een belofte maakt, verbreekt hij deze. En als hij iets toevertrouwd krijgt, dan beschadigt hij dit vertrouwen.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

En er is overgeleverd van cAbdoellaah ibn cAmr dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er zijn vier eigenschappen, wie deze heeft is een hypocriet, en wie over één van deze vier eigenschappen beschikt, heeft een karakter van een hypocriet, tenzij hij dit opgeeft: Wanneer hij spreekt, liegt hij. Wanneer hij een belofte maakt, verbreekt hij deze. Wanneer hij een eed aflegt, komt hij deze niet na. En wanneer hij een geschil heeft, wijkt hij uit naar het gebruiken van slechte woorden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Je dient dus altijd waarachtig te blijven als je spreekt, zelfs als dit ervoor zorgt dat jij geen verblijfsdocumenten krijgt. Het leren van de Koran, de regels van de Islam en de Arabische taal kun je allemaal doen in een ander land. De aarde van Allah is groot en er zijn veel Arabische moslimlanden, alle lof zij Allah. Wat moeilijk voor jou is in het ene land kan makkelijk voor jou zijn in het andere land, met de Wil van Allah.

Het leren van de Arabische taal en het Islamitische geloof is overigens ook iets wat je kunt doen in een ander land. De voorwaarden die jij noemt zijn niet essentieel, en het land dat jij noemt, heeft niet een groter voordeel ten opzichte van andere landen als het gaat om het leren van de Islam en de Arabische taal. Probeer dus een ander land te zoeken dat jou wel de kans geeft om langer te blijven, en waar jij in staat bent om wel aan de voorwaarden te voldoen die de regering jou stelt.

En Allah weet het het best.

Islamqa.com