Liegen tegen ongelovigen

21863

Vraag:

Is het toegestaan om te liegen tegen de ongelovigen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Liegen behoort tot een beschamende eigenschap en tot een verwerpelijke gedragsnorm. Het liegen is niet gepast, zowel in ernstige zaken als bij het maken van grappen. Men wordt hier niet uitgezonderd van het liegen, behalve als dit nodig is om een overwegend Islamitisch belang te verkrijgen dat niet verkregen kan worden met het spreken van de waarheid. Tevens is het toegestaan om te liegen als men een groter verderf kan voorkomen dat niet te voorkomen is met het spreken van de waarheid. Als het mogelijk is om liegen te vervangen met het spreken van de waarheid om zo een belang te verkrijgen of een ongunstigheid te verdrijven, dan is het niet toegestaan om te liegen.

Aboe Bakr zei: “O, mensen! Pas op voor liegen. Liegen verzet zich namelijk tegen het geloof (al-Imaan).”

(Ahmed en al-Albaani, boekdeel 5, blz.414)

Ibn Mascoed zei: “Het is niet gepast om te liegen zowel in serieuze zaken als in grappen.” Vervolgens reciteerde Ibn Mascoed het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“…vrees Allah en wees met de waarachtigen.”

(Soerat at-Tawbah: 119)

Oem Kalthoem bintoe cOeqbah verhaalt dat zij de Profeet (vrede zij met hem) heeft horen zeggen: “Hij is geen leugenaar die twee mensen met elkaar verzoent door iets goeds te vertellen of het goede probeert voort te brengen.”

(Moeslim)

Ibn Shihaab zei: “Ik heb geen enkele uitzondering gehoord die het liegen toestaat, behalve in drie gevallen: Ten tijde van oorlog, het verzoenen tussen de mensen en het spreken van een man tegen zijn vrouw om haar te behagen en het spreken van de vrouw tegen haar man om hem te behagen1.”

Oem Kalthoem bintoe cOeqbah zei: “Ik hoorde de Profeet (vrede zij met hem) nooit een uitzondering maken voor het liegen, behalve in drie gevallen: Een man die een uitspraak doet om mensen met elkaar te verzoenen, een man die een uitspraak doet ten tijde van oorlog en een man die tot zijn vrouw spreekt om haar te behagen.”

(Ahmed, al-Albaani 545)

De uitzondering is slechts gemaakt voor deze drie categorieën. Wat betreft hetgeen hier buiten valt, dat heeft de Wetgever verboden verklaard en is dus verboden.

De moslims – voornamelijk de moslims die leven in een ongelovige maatschappij – dienen zorgvuldig om te gaan met het spreken van de waarheid. Tevens dienen zij het liegen tegen de ongelovigen te vermijden, meer dan dat zij zorgvuldig zouden zijn met het spreken van de waarheid tegen de gelovigen.

Het spreken van de waarheid en het vastklampen aan de leerstellingen van het geloof, zijn in feite praktische uitnodigingen (Dacwah) voor niet-moslims. Men laat hiermee zien dat dit geloof getuigt van eerbare en goede gedragsnormen. Wellicht zullen door deze uitnodiger sommigen de Islam binnentreden. Als de moslim echter gezien wordt als leugenaar, bedrieger of iets anders dat te maken heeft met verwerpelijke eigenschappen tegenover een niet-moslim, dan kan dit een aanleiding zijn dat hij de Islam zal ontlopen en dat zijn familie deze religie zal haten.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com

1. Dit kan in de vorm zijn van het prijzen van jouw vrouw of man op een manier die een tik overdreven is, maar als compliment aankomt.