Mag een man een vreemde vrouw groeten?

17478

Vraag:

Is het toegestaan om als man een moslimvrouw te begroeten met ‘as-Salaamoe calaykoem’ zonder naar haar te kijken of met haar te praten (naast het uitspreken van de vredesgroet)?

Antwoord:

Het is toegestaan zolang jullie beide beschermd zijn tegen Fitnah. De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om de moslimvrouwen te groeten met de vredesgroet en waarschijnlijk stak hij hierbij zijn hand op als een teken van begroeting. Er zit dus geen kwaad in het zeggen van ‘as-Salaamoe calaykoem’ en dat zij reageert met: ‘Wa calaikoem us-Salaam’.

Allah, de Verhevene, zegt met betrekking tot de vrouwen (interpretatie van de betekenis):

“…en spreek een juist woord.”

(Soerat al-Ahzaab: 32)

Sheikh Moeqbil ibn Haadie al-Waadicie (Khaarat ul-Ashritah calaa Ahl il-Djahli was-Safsatah, boekdeel 1, blz. 115)