Mag een preek vertaald worden?

5298

Vraag:

Mag een Arabische preek naar een andere taal vertaald worden?

Antwoord:

Er is niets overgeleverd van de Profeet (vrede zij met hem) waaruit blijkt dat de vrijdagpreek in het Arabisch moet zijn. De Profeet preekte in het Arabisch omdat het zijn taal was en dat van zijn volk. Hij preekte in het Arabisch, zodat de mensen zijn woorden en zijn vermaning konden begrijpen. Hij stuurde wel brieven naar koningen van andere volkeren die in het Arabisch geschreven waren en hij wist dat deze vertaald zouden worden.

Daarom is het toegestaan voor een vrijdagprediker in een land waarvan de inwoners, of de meerderheid daarvan, de Arabische taal niet kennen om een preek te houden in het Arabisch en deze vervolgens te vertalen naar de inheemse taal. Dit zodat de mensen zijn vermaning en adviezen kunnen begrijpen en baat ondervinden van zijn preek.

Het is hem ook gegeven om direct in de inheemse taal te preken. Daarmee wordt het doel van de preek bereikt en worden de mensen onderwezen, herinnerd, begeleid en vermaand. Toch verdient het de voorkeur om de preek eerst in het Arabisch te houden en deze vervolgens te vertalen. Hiermee worden twee doelen bereikt:

  • het volgen van de leiding van de Profeet in het houden van een preek en
  • het bereiken van het doel van de preek.

Sheikh cAbdoellaah at-Tayyaar Sheikh cAbdoellaah al-Moetliq Sheikh Mohammed ibnoe Ibraahiem al-Moesaa (al-Fiqh ul-Moeyassar, blz. 64)