Mag je de Koran aan niet-moslims schenken?

17457

Vraag:

Wat is het Islamitisch oordeel over het schenken van een vertaling van de uitleg van de Koran of Profetische overleveringen aan niet-moslims?

Antwoord:

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Het is overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) brieven heeft geschreven naar koningen van verschillende landen waarin het volgende vers is opgenomen (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: ,,O lieden van het Boek, komt tot een rechtvaardig woord tussen ons en jullie; dat wij naast Allah niemand aanbidden en dat wij niets als deelgenoot aan Hem toekennen en dat wij elkaar niet als goden (ter aanbidding) aannemen naast Allah.”

(Soerat Aali ʿImraan: 64)

Op basis hiervan kunnen wij zeggen dat er niets op tegen is om een aantal verzen uit de Koran te vertalen waarin uitleg wordt gegeven over de ware overtuiging, daden van aanbidding en nobele gedragscode. De vertalingen van de betekenis kunnen als middel dienen voor het uitnodigen naar het
geloof. De Arabische teksten zullen hen echter niet veel baten, temeer zij deze niet kunnen lezen en begrijpen.

En Allah weet het het best.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-ʿOethaymiem

(As-Sahwah al-Islamiyah, blz. 275)