Mag je zomaar iemand ‘Sheikh’ noemen?

12270

Vraag:

Is het correct om iedereen met de naam ‘Sheikh’ aan te spreken? Zeker gezien het feit dat dit woord veelvuldig gebruikt wordt onder de mensen. Hopelijk kunt u het een en ander hieromtrent verduidelijken.

Antwoord:

De term ‘Sheikh’ wordt in de Arabische taal slechts gegeven aan ouderen. Het gaat dan om een ouder iemand of iemand met een hoge status vanwege zijn kennis, rijkdom of andere zaken. Deze term wordt normaliter niet toegepast op de jongeren. Maar zoals jij zelf al aangaf, is het vandaag de dag al zover gekomen dat de onwetenden en zelfs degene die helemaal niets weet, de naam ‘Sheikh’ krijgt. Naar mijn mening hoort dit niet.

Wanneer jij een onwetende ‘Sheikh’ noemt, zullen de mensen misleid worden en denken dat hij kennis bezit. Zij zullen vervolgens hun vragen aan hem voorleggen met alle kwalijke gevolgen van dien. Veel mensen, moge Allah ons en hen leiden, schuwen het niet om zonder kennis antwoord te geven. Een dergelijke persoon is namelijk in de veronderstelling dat wanneer hij zegt: “Ik weet het niet”, dat dit een tekortkoming is.

De werkelijkheid is echter dat het een persoon siert wanneer hij zegt: “Ik weet het niet”, als hij van een bepaalde kwestie geen weet heeft. Echter zit het in de natuur van de mens om in de schijnwerpers te willen staan, behalve degene die Allah daarvan heeft gevrijwaard.

Mijns inziens mag de titel ‘Sheikh’ alleen toebedeeld worden aan iemand die hier recht op heeft vanwege zijn hoge leeftijd, aanzien, status of leiderschap binnen zijn gemeenschap of vanwege zijn (religieuze) kennis.

Dit geldt overigens ook voor de titel ‘imam’ die door sommige mensen toebedeeld wordt aan alle geleerden. Zelfs als een geleerde een volgeling is, wordt hij een imam genoemd. Dit hoort ook niet! De titel imam mag slechts toebedeeld worden aan degene die daar recht op heeft. Het moet gaan om iemand met volgelingen en iemand wiens mening waardevol is bij de mensen.

Sheikh Mohammed Ibnoe Saalih al-cOethaymien (Liqaa’ ul-Baab il-Maftoeh, Tape 117)