Manier van groeten

9835

Vraag:

Ik heb gehoord dat het groeten middels de hand of het hoofd tot de wijze behoort waarop joden elkaar groeten. Klopt dit?

Antwoord:

Alle lof zij de Heer der werelden. En vrede en zegeningen zij met degene die door Allah gestuurd is als een genade voor de werelden, diens familie en metgezellen.

Wanneer de ene moslim de andere groet middels de Salaam en tegelijkertijd met zijn hand of hoofd schudt, dan is hier niets op tegen. Dit op basis van de woorden van Asmaa bintoe Yazied waarin zij zegt: “De Profeet (vrede zij met hem) liep op een dag door de moskee, toen hij een groep vrouwen zag zitten en hij vervolgens met zijn handen een gebaar van Tasliem maakte.”

(Aboe Daawoed en authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Groeten met een gebaar zonder hierbij de Salaam uit te spreken, behoort tot de wijze waarop de joden elkaar groeten. De Profeet (vrede zij met hem) die zei hierover: “Groet elkaar niet op de wijze zoals de joden en christenen dat doen. Zij groeten elkaar namelijk (slechts) middels de handdruk, het hoofd of een gebaar.”

(an-Nasaa’ie en authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Wel moet hierbij vermeld worden dat het verbod slechts geldt voor degene die in staat is om de Salaam uit te spreken, aangezien Allah ons slechts belast naargelang ons vermogen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Allah belast geen ziel boven haar vermogen.”

(Soerat al-Baqarah: 286)

Ibn Hadjar zegt hierover:

“Het verbod op het groeten middels een gebaar is slechts van toepassing op degene die in staat is om de Salaam uit te spreken. Hier duiden zowel de bewijzen als het verstand op. Voor degene die dus bezig is en niet in staat is om te spreken, zoals degene in gebed, iemand die ver weg staat of iemand die niet spreekt of doof is, geldt dit verbod niet.”

En Allah weet het het best.

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed, diens familie en metgezellen.

Sheikh Mohammed cAli Ferkous