Met het andere geslacht alleen in de lift staan

10151

Vraag:

Is het toegestaan voor een vrouw om samen met een vreemde man alleen in de lift te staan? Is er een verschil tussen een lift waardoor je alles kan zien en een gesloten lift?

Antwoord:

Allah, de Verhevene, heeft het verboden voor de man om alleen te zijn met een vreemde vrouw. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: Een man zondert zich niet (alleen) af met een vrouw, of de Shaytaan is hun derde.”

(at-Tirmidhie en authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

En de Boodschapper (vrede zij met hem) heeft ook gezegd: “Laat geen van jullie mannen zich alleen terugtrekken met een vrouw zonder aanwezigheid van een Mahram (van haar).”

(al-Boekhaari en Moeslim)

Imam an-Nawawi verhaalt in de uitleg van Sahieh Moeslim dat de geleerden het erover eens zijn dat het verboden is voor een man om alleen te zijn met een vreemde vrouw. Al-Haafidh ibnoe Hadjar verhaalt dit ook in zijn boek Fath ul-Baarie.

Khoelwah betekent taalkundig het alleen zijn of zich terugtrekken. Khoelwah tussen een man en een vrouw betekent dat zij zich alleen in één ruimte bevinden waar niemand anders aanwezig is. En hiervan is ook sprake wanneer een vrouw en een man samen alleen in de lift zijn, of deze lift nu open of gesloten is.

Op basis hiervan is het verboden voor de vrouw om in de lift alleen te zijn met een vreemde man. Maar wanneer er een andere vrouw aanwezig is of meerdere, dan treft haar geen blaam om in de lift te staan. Dit komt doordat er dan geen sprake meer is van Khoelwah.

Wanneer er andere mannen en vrouwen aanwezig zijn, dan treft haar ook geen blaam om in de lift te stappen, mits deze lift ruim is en zij elkaar niet aanraken.

En Allah weet het beter.

islamqa.com