Omgang met mensen van Tabliegh

5781

Vraag:

Wanneer wij iemand van al-Djamaacat ut-Tabliegh tegenkomen, terwijl zij eropuit zijn getrokken (om Dacwah te verrichten), wat dienen wij in dat geval te doen? En is het voor ons toegestaan om hen de hand te schudden en een gesprek met hen aan te gaan?

Antwoord:

Ja, schudt hen de hand en ga met hen in gesprek. Adviseer hen en wijs hen erop dat zij zich moeten focussen op de Tawhied en datgene waarom de Profeten zijn gestuurd en Boeken zijn geopenbaard. En dat zij verder hun pijlen dienen te richten op het vergaren van baatvolle kennis en dat zij slechts met kennis dienen te spreken. Er is dan ook niets op tegen om hen de handen te schudden, te adviseren, wegwijs te maken en te begeleiden.

Sheikh cAbdoel-Moehsin al-cAbbaad islamway.com