Ouders adviseren in het geloof

6247

Vraag:

Sommige moslimbroeders hebben problemen met hun ouders, omdat zij Shirk (polytheisme) plegen en hun advies niet opvolgen. Hierdoor hebben zich grote problemen voorgedaan tussen de moslimbroeders en hun ouders. Wat adviseert u hen te doen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah de Heer der werelden. Vrede en zegeningen zij met degene die door Allah is gestuurd als Barmhartigheid voor de werelden. En vrede zij met zijn familie, zijn metgezellen en zijn broeders en zusters tot aan de Dag des Oordeels.

Deze broeders moeten hun ouders oproepen naar Allah en hen nooit verlaten. Zij dienen in dit wereldse leven goed gedrag te vertonen tegenover hun ouders en hen vriendelijk te benaderen. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Maar indien (jouw ouders) trachten deelgenoten aan mij toe te kennen, waarvan jij geen kennis hebt, gehoorzaam hen dan niet. Maar leef met hen samen in de wereld op een behoorlijke wijze.”

(Soerat Loeqman: 15)

Ook dienen zij hen uit te nodigen naar de Islam. Dit moet niet op een onbeschaafde en afstotende manier gebeuren, maar juist op een vriendelijke en zachtaardige wijze. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Nodig uit tot de Weg van jouw Heer, met wijsheid en goed onderricht, en wissel met hen van gedachten op de beste wijze.”

(Soerat an-Nahl: 125)

Deze manier van uitnodigen en begeleiden naar de Islam, is één van de belangrijkste manieren om de gemeenschap van nut te kunnen zijn. Zo heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Als Allah één persoon naar de Islam zou leiden door middel van jou, dan zou dat beter zijn voor jou dan de rode kamelen.”

(al-Boekhaarie)

En Allah weet het he beste. Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed, diens familie, metgezellen en broeders en zusters tot aan de Dag des Oordeels.

Sheikh Mohammed cAli Ferkous