Preken in een andere taal

5457

Vraag:

Mag een preek gegeven worden in een Arabisch dialect (zoals Daridjah)?

Antwoord:

Als de meerderheid van de moskeebezoekers de Arabische taal niet of moeilijk begrijpt, en als het preken in een dialect meer impact heeft op hen, dan is er niets op tegen om dit te doen. Het gaat uiteindelijk om de vermaning en herinnering. En als dit doel bereikt wordt middels het dialect, dan is het toegestaan.

Het is zelfs toegestaan om te preken in een andere taal dan Arabisch. Laat staan een dialect dat dichtbij de Arabische taal staat. Toch blijft het beter voor de predikers om niet snel tot dit soort middelen te grijpen. Oorspronkelijk dient men in het Arabisch te preken. De Arabische taal beschikt over eenvoudige woorden die iedere Arabier kan begrijpen. Daarom moet een prediker niet snel kiezen voor een dialect, behalve als de moskeebezoekers werkelijk niets begrijpen van het Arabisch en ook geen baat van een Arabische preek ondervinden. Zoals het geval is in veel dorpen in de Arabische landen.

Sheikh cAbdoellaah at-Tayyaar Sheikh cAbdoellaah al-Moetliq Sheikh Mohammed ibnoe Ibraahiem al-Moesaa (al-Fiqh ul-Moeyassar, blz. 62)