Problemen en jaloezie

10308

Vraag:

Ik heb veel persoonlijke problemen. Variërend van een laag zelfbeeld tot schuldgevoelens over bepaalde beslissingen die ik niet meer kan terugdraaien. Als ik gelukkige moslims zie, voornamelijk stelletjes, dan voel ik me verbitterd en ben ik jaloers en neem het mijzelf kwalijk dat ik niet in staat ben om te krijgen wat zij wel hebben.

Eén van mijn ooms wist mij te vertellen dat deze gevoelens van de djinns afkomstig zijn en ik Roeqya moet verrichten. Maar ik ben bang dat als ik dit afschuif op de djinns, ik slechts een uitvlucht zoek voor mijn eigen duidelijke psychologische problemen. Wat moet ik doen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wij zijn blij om te zien dat er moslims zijn die zo bewust zijn van hun eigen psychologische of mentale problemen. Je hebt er goed aan gedaan om deze problemen niet te wijten aan de djinn. Mensen gaan vaak over tot het extreme hierin. Iedere keer als er iets gebeurt, dan zeggen zij dat dit komt door de djinns. Ondanks dat Allah grenzen voor het rijk van de djinn heeft gesteld. Zij kunnen deze niet passeren, tenzij Allah, de Verhevene, dit wilt. En Hij heeft bewakers aangesteld voor de mensen, namelijk de Engelen, die hen beschermen tegen het kwaad. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Hij (Allah) is in het bezit van Engelen die elkaar opvolgen. (Deze bevinden zich) vóór hem (d.w.z. vóór degene die zijn daden verbergt of openbaar maakt) en achter hem. Zij waken over hem op Bevel van Allah.”

(Soerat ar-Raʿd: 11)

Al-Haafidh ibn Kathier zei: “Dit houdt in dat iedere persoon Engelen heeft die hem volgen, hem bewaken gedurende de nacht en de dag, hem beschermen tegen slechte zaken en ongelukken, net zoals andere Engelen hem opvolgen om zijn daden te registeren, zowel de goede als de slechte, en Engelen die overdag en ’s nachts komen. Er zijn dus Engelen aan de rechter- en linkerkant die zijn daden registeren, en twee Engelen die hem beschermen en over hem waken, één achter hem en één voor hem. Hij is dus omringd door vier Engelen gedurende de dag en vier Engelen gedurende de nacht, twee waken over hem en twee registeren zijn daden.”

(Tafsier ul-Qoer’aan il-ʿAdhiem, boekdeel 4, blz. 437)

De Profeet (vrede zij met hem) zei tegen zijn neef ʿAbdoellaah ibn ʿAbbaas: “Wees je bewust van Allah en Hij zal jou beschermen.”

(al-Boekhaarie)

Het is dus niet toegestaan voor iemand om de djinn de schuld te geven voor alles wat hem overkomt. En zichzelf vrij te stellen van fouten en tekortkomingen. Allah, de Verhevene, heeft ons verteld dat alles wat een persoon overkomt, het gevolg is van zijn eigen zonden en ongehoorzaamheid aan Allah. Zowel het goede als het slechte is bepaald door Allah. Allah heeft het bepaald en heeft de oorzaken ervan ook bepaald, zoals gehoorzaamheid en ongehoorzaamheid aan Hem. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wat jullie aan rampspoed treft, dat is vanwege wat jullie handen hebben verworven. En Hij vergeeft veel.”

(Soerat ash-Shoeʿraa’: 30)

Allah zegt ook (interpretatie van de betekenis):

“Allah is Degene Die jullie heeft geschapen en jullie daarna heeft voorzien. Vervolgens zal Hij jullie doen sterven, daarna zal hij jullie (opnieuw) tot leven brengen (op de Dag der Opstanding). Is er onder jullie deelgenoten (die jullie aan Allah toekennen) iemand in staat om iets hiervan te doen? Verheerlijkt en Verheven is Hij boven datgene wat zij (Hem) aan deelgenoten toekennen.”

(Soerat ar-Roem: 40)

Dit heeft te maken met slechte zaken en ongeluk. Over de goede zaken en het geluk zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“Degene die goede daden verricht, man of vrouw, en (die) gelovige is, zullen Wij zeker een goed leven laten leiden. En Wij zullen hen zeker belonen met hun (verdiende) beloning (die) in overeenstemming (zal zijn) met het beste van wat zij deden.”

(Soerat an-Nahl: 97)

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wie Allah vreest, Hij (Allah) zal hem een uitweg bieden (bij iedere moeilijkheid). En Hij zal hem voorzien (uit bronnen)van waar hij het niet verwacht. En wie zijn vertrouwen in Allah stelt, Hij is dan Voldoende voor hem. Voorwaar, Allah zal zijn Zaak volbrengen. Voorzeker, Allah heeft voor alle zaken een maat bepaald.”

(Soerat at-Talaaq: 2-3)

Wie dus een gelukkig, rustig en goed leven wil, en zaken wil vergemakkelijken voor zichzelf en ieder probleem of crisis waar hij mee geconfronteerd wordt, wil overkomen, dient te geloven, rechtschapen daden te verrichten en Allah te vrezen. Anders zal hij nooit geluk en gemoedsrust vinden.

Wie zichzelf overgeeft aan ongehoorzaam tegenover Allah en tegen Zijn Bevel ingaat, kiest zelf voor ellende. Als hem iets overkomt, dan kan hij dit niemand anders verwijten dan zichzelf.

Het is niet verstandig om tekort te schieten bij het nemen van maatregelen die leiden naar geluk, en het besteden van jouw tijd aan het klagen over jouw situatie en ellende die je meemaakt.

Je dient je relatie met Allah, de Verhevene, op de eerste plaats zetten. Daarna zal Allah al jouw zaken recht zetten.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com