Salaam in toiletruimte

5285

Vraag:

Is het fout om de Salaam te beantwoorden in grote openbare toiletruimtes, zolang een persoon zijn behoefte niet doet?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De geleerden zijn het er over eens dat het afgeraden is om de Salaam te geven aan degene die aan het toiletteren is. Ook zijn zij het erover eens dat het afgeraden is om dan de Salaam te beantwoorden. Het is overgeleverd dat Aboe-Djahm al-Ansaarie (moge Allah tevreden met hem zijn) zei: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) kwam in de richting van Bi’roe Djamal en ontmoette een man die hem groette met de Salaam. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) beantwoordde de groet niet tot hij naar een muur ging en (over) zijn handen en gezicht veegde. Daarna beantwoordde hij pas de groet.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook is overgeleverd van Ibn cOmar dat er een man langs de Profeet (vrede zij met hem) liep, terwijl hij (vrede zij met hem) urineerde. Hij groette hem, maar hij (vrede zij met hem) beantwoordde zijn groet niet terug.

(Moeslim)

Al-Moehaadjir ibn Qoenfoedh kwam naar de Profeet (vrede zij met hem), terwijl hij (vrede zij met hem) urineerde. Hij groette hem met de Salaam. Maar de Profeet (vrede zij met hem) beantwoordde de groet niet tot hij de Woedoe' had gedaan. Daarna verontschuldigde hij zich en zei: “Ik houd er niet van om Allah te noemen, Verheerlijkt en Verheven is hij, behalve in een reine staat.”

(Aboe Daawoed. Authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Ibn ul-Hoemaam al-Hanafie (moge Allah hem genadig zijn) zei: “Zij waren er unaniem over eens dat degene die zijn behoefte doet niet verplicht is om op dat moment of later de groet te beantwoorden, want het groeten is Haraam. In tegenstelling tot degene die in de Hamam (d.w.z. aan het baden) is, en kleding draagt die zijn middel bedekt (en daarmee zijn cAwrah).”

(Fath ul-Qadier, boekdeel 1, blz. 248)

Imam An-Nawawie (moge Allah hem genadig zijn) zei: "Onze metgezellen zeiden: "Het is afgeraden om hem te groeten (degene die aan het urineren is). En als iemand hem groet, dan verdient hij geen reactie terug vanwege de overleveringen van Ibn cOmar en al-Moehaadjir."

De Maalikies, Shaaficies en Hanbalies zijn van mening dat het afgeraden is om een persoon te groeten met de Salaam terwijl hij zijn behoefte doet. Ook de Hanafies beschouwen het als afgeraden. Ibn cAabidien zei: "Hiermee wordt ook het urineren bedoeld." Hij zei: "En het schijnt te betekenen dat het verboden is."

(al-Mawsoecat ul-Fiqhiyyah, boekdeel 34, blz. 11)

Als een persoon dus een openbare toiletruimte binnentreedt en niemand de Woedoe' verricht bij de wastafels, dan is het afgeraden voor hem om de Salaam te zeggen tegen degenen die in de toiletten hun behoeften doen. Maar als hij ziet dat een aantal van hen klaar is met het doen van hun behoefte en zij beginnen met het doen van de Woedoe' of het wassen van hun handen (buiten de toiletruimtes), dan is er niets mis met het zeggen van de Salaam tegen deze personen. En zij dienen het te beantwoorden.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com