Schaamte bij het stellen van een vraag

6996

Vraag:

Sommige mensen zeggen voordat ze een vraag willen stellen over een beschamende zaak, het volgende: “Het geloof kent geen schaamte.” Is deze uitspraak correct?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Wat betreft de term “Het geloof kent geen schaamte”, dit is een incorrecte uitspraak. Schaamte is wel degelijk van het geloof. Wat correct is, is dat men bijvoorbeeld zegt: “Allah schaamt zich niet voor de waarheid.”

Dit op basis van de overlevering van Oem Salamah waarin zij verhaalt dat Oem Saliem zei: “O Boodschapper van Allah, waarlijk, Allah schaamt zich niet voor de waarheid. Moet een vrouw de Ghoesl (grote wassing) verrichten na een natte droom?” Hij (vrede zij met hem) zei: “Ja, als zij water ziet!” Oem Salamah bedekte haar gezicht en zei: “O Boodschapper van Allah, en krijgt een vrouw een natte droom?” De Profeet (vrede zij met hem) antwoordde: “Ja.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenadjjid