Sharia invoeren

8678

Vraag:

Wij moslims vormen een minderheid in dit overwegend christelijke land. Onlangs is hier een Islamitische partij gekomen die onder andere als doelstelling heeft de verkoop van alcohol te verbieden. Deze partij gaat nog verder en stelt als einddoel de Islamitische Wetgeving in dit christelijke land in te voeren, terwijl de moslims in dit land zelfs de meeste simpele rechten ontnomen worden. Er zijn bijvoorbeeld geen Islamitische begraafplaatsen. In sommige gevallen is het niet eens mogelijk om uit te komen voor een aantal religieuze rituelen, zoals het slachten van het offer tijdens het Offerfeest. Bovendien worden de Islam en de moslims in een kwaad daglicht geplaatst door de media. Wij hopen op een advies van jullie dat gericht is aan de moslims in het algemeen en dat gericht is aan de oprichters van deze partij in het bijzonder.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Hieronder zullen we een aantal adviezen opsommen:

– Organiseer bijeenkomsten waarin de Koran en andere wetenschappen worden onderwezen. Op deze manier worden de onwetenden onderwezen en worden de kinderen opgevoed in gehoorzaamheid aan Allah.

– Nodig mensen van kennis uit en geef hen de gelegenheid uit te nodigen naar Allah, de mensen te vermanen en te onderwijzen. Deze bijeenkomsten dragen bij aan het verenigen van de moslims en het kennen van de Islamitische Regelgeving, met name die betrekking heeft op jullie leefomgeving.

– Wat betreft de partij die ernaar streeft om een Islamitische staat te stichten in dit christelijke land: deze mensen moeten denken met hun verstand en niet reageren uit emoties. Laat ze de realiteit onder ogen zien. Als jullie niet eens in staat zijn om een moslim te begraven op een Islamitische begraafplaats, wat dan te denken van het sluiten van winkels die alcohol verkopen en het stichten van een Islamitisch land?!

Wat bezielt jullie, O dienaren van Allah?! Deze imaginaire ambities en vergezochte gedachtegangen kunnen we verwachten van iemand die jullie leefomgeving niet heeft beleefd en geen weet heeft van de moeilijkheden waar jullie op stuiten. Een persoon die op de hoogte is van wat jullie meemaken en beseft wat jullie ook beseffen, moet op een gezonde manier denken. Denken vanuit intuïtie, wetgeving en verstand. Laat hem ernaar streven om zoveel mogelijk voordelen te behalen voor de moslims en het kwaad, leed en onrecht tegen de moslims zoveel mogelijk af te remmen.

Indien deze mensen een Islamitische partij hebben, laat ze dan hun energie steken in het oprichten van Islamitische stichtingen, scholen en begraafplaatsen. Laat ze afstand doen van de gedachte een Islamitische staat op te richten. Het is werkelijk een onhaalbare zaak en een illusie. We zien de zwakke toestand van de moslims in hun landen van herkomst. Wat dan te denken van hun positie in een vreemd land?!

Alleen het opeisen van Islamitisch land zal al kwaad en leed met zich meebrengen, waar slechts Allah weet van heeft. Laat staan wanneer er een praktische stap gezet wordt om dit doel te verwezenlijken? Stel dat het desbetreffende land hen vervolgens niet kan stoppen (dit zal heus niet het geval zijn) en de Europese Unie er zich vervolgens mee gaat bemoeien. Hoe zal het gesteld zijn met datgene wat de moslims in de afgelopen jaren hebben opgebouwd?

We hebben het een en ander gelezen omtrent de toestand van de moslims in jullie land na 11 september. Instanties die de Islam slecht gezind zijn, zullen onder de mensen verspreiden dat de moslims willen regeren en de Islamitische Wetgeving willen invoeren, en zodoende vrijheden in te perken en vrouwen te onderdrukken! Zij overdrijven en liegen! Dat is zeker waar, maar wij moeten niet degenen zijn die hun de stok geven waarmee zij ons vervolgens kunnen slaan.

Gebaseerd op een Fatwa van Islamqa.com