Smeken om een beter karakter

10400

Vraag:

Ik zou Allah en daarna u dankbaar zijn, als u een vraag zou kunnen beantwoorden die belangrijk voor me is. Ik wil graag weten of Allah mijn smeekbede kan verhoren als ik Hem smeek om één of meer aspecten van mijn persoonlijkheid te veranderen die Hij in mij heeft geschapen. Zodat het (goede) onderdeel wordt van mijn natuurlijke eigenschappen. Moge Allah u belonen met het goede.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Allah is in staat alles te doen. Als je Hem oprecht smeekt, zal Hij jouw Doeʿaa’ (smeekgebed) verhoren. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) over Mij vragen: “Voorwaar, Ik ben nabij. Ik verhoor de smeekbede van de smekende wanneer hij Mij aanroept. Laat hen Mij daarom gehoorzamen en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden.”

(Soerat al-Baqarah: 186)

Tot het bewijs dat Doeʿaa’ profijt heeft bij problematische eigenschappen en deze kan verwijderen, behoort de overlevering van Oem Salamah (moge Allah tevreden met haar zijn) die zei: “Aboe Salamah kwam een dag na met de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) te zijn geweest naar mij toe en zei: “Ik hoorde van de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) iets dat me erg blij maakt. Hij zei: “Er is geen rampspoed die één van de moslims treft, waarna hij zegt ‘Innaa lillaahi wa innaa ilayhi Raajicoen’ (Waarlijk, van Allah zijn wij afkomstig en tot Hem keren wij terug) en daarna ‘Allaahoemma adjoernie fie Moesiebatie wa oekhloef lie khayran minhaa’ (O Allah, beloon me in deze rampspoed en compenseer me met iets beters) of Allah zal dit voor hem doen.”

Oem Salamah zei: “Ik heb dit van hem geleerd en toen Aboe Salamah kwam te overlijden zei ik ‘Innaa lillaahi wa innaa ilayhi Raajicoen’ en daarna ‘Allaahoemma adjoernie fie Moesiebatie wa oekhloef lie khayran minhaa’. Toen dacht ik bij mijzelf: “Hoe kan ik iemand vinden die beter is dan Aboe Salamah?” Toen mijn cIddah (wachtperiode) voorbij was, vroeg de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) toestemming om mij te zien terwijl ik bezig was met het verven van een huid. Ik waste de Qaraz (een verf dat afkomstig is van een plant) van mijn handen en verleende hem toestemming. Ik plaatste voor hem een lederen zitkussen dat was gevuld met palmvezels. Hij ging zitten en vroeg mijn ten huwelijk. Toen hij klaar was met wat hij wilde zeggen, zei ik: “O Boodschapper van Allah, ik wil niet dat u uw interesse in mij verliest. Maar ik ben een erg jaloerse vrouw en ik ben bang dat u iets in mij zult zien dat mij de bestraffing door Allah zal opleveren. Ook ben ik een vrouw die ouder wordt en ik heb kinderen.” Hij (vrede zij met hem) zei: “Wat betreft de jaloezie die jij noemt, Allah zal deze van je wegnemen (in een andere overlevering staat: “Wat betreft dat je zegt een jaloerse vrouw te zijn, zal ik Allah smeken deze jaloezie van je weg te nemen”). Wat betreft jouw ouderdom die je noemt, daarvoor geldt hetzelfde voor mij. En wat betreft je kinderen, dan zijn jouw kinderen (ook) mijn kinderen.” Hierop accepteerde ik het verzoek en trouwde de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) met mij. Allah gaf me iemand die zelfs beter is dan Aboe Salamah, namelijk de Boodschapper van Allah.”

(Ahmad)

Ook is overgeleverd dat Oem Salamah heeft verhaald dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er is geen moslim die door een rampspoed wordt getroffen en zegt wat Allah heeft bevolen ‘Innaa lillaahi wa innaa ilayhi Raajicoen. Allaahoemma adjoernie fie Moesiebatie wa oekhloef lie khayran minhaa’, of Allah zal hem compenseren met iets beters.” Toen Aboe Salamah kwam te overlijden, zei ik: “Wie van onder de moslims is er beter dan Aboe Salamah, het eerste huishouden waar de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) naar emigreerde?” Daarna zei ik dit (de Doeʿaa’) en Allah compenseerde mij met de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem). Hij stuurde Haatib ibn abie Baltacah om mij namens hem ten huwelijk te vragen. Echter zei ik: “Ik heb een dochter en ik ben een jaloerse vrouw.” Hij antwoordde: “Wat betreft jouw dochter, vragen we Allah om haar onafhankelijk te maken. En ik zal Allah smeken om jouw jaloezie weg te nemen.”

(Moeslim)

Mijn broeder, ik wil je vertellen dat de oprechte persoon wiens Doeʿaa’ verhoord wordt compleet oprecht moet zijn naar Allah. Op zo’n manier dat hij ernaar streeft zichzelf te ontdoen van slechte eigenschappen en goede eigenschappen wilt verkrijgen. Als je bewijs hiervoor wilt, dan kan dit gevonden worden in de overlevering waarin de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die geduld zoekt, Allah zal hem geduld schenken.”

(al-Boekhaarie)

Ook zei hij (vrede zij met hem): “Kennis komt door te leren. En geduld komt door jezelf geduldig te maken.”

(ad-Daaraqoetnie)

Allah heeft middelen geschapen om resultaten te verkrijgen. Schenk dus aandacht aan de Wetten van Allah die leidend zijn voor Zijn schepping. En bewandel de wegen om goede eigenschappen te verkrijgen en je te ontdoen van slechte eigenschappen, om zo de gewenste resultaten te behalen. Je moet hard werken en Allah aanroepen. Allah zal de hoop van Zijn dienaren niet verloren laten gaan of hun harde werk en inzet laten verspillen of teniet doen.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid