Te veel onbedekte vrouwen

5582

Vraag:

Ik woon in een niet-islamitisch land. Mijn blik kan ik niet neerslaan, omdat er zich teveel onbedekte vrouwen om mij heen bevinden.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het neerslaan van de blik kent twee soorten. Het eerste is het soort dat een persoon kan doen en geen excuus heeft dit te laten. Dit is het niet herhaaldelijk of bewust naar vrouwen kijken. Dit is iets dat hij kan doen en ook verplicht voor hem is. Ik bedoel het niet herhaaldelijk of bewust naar vrouwen kijken. Dit valt binnen zijn mogelijkheden. Het maakt daarbij niet uit of hij zich in een land bevindt waar er veel onbedekte vrouwen zijn of niet.

Het tweede type is iets dat een persoon niet kan vermijden. Dit is de onbedoelde blik. Als hij een vrouw ziet maar niet herhaaldelijk of bewust naar haar kijkt en zijn weg vervolgt, schaadt dit hem niet en hiermee zondigt hij niet. Dit valt namelijk buiten zijn vermogen. Dit, en Allah weet het het beste, is de reden dat Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg tegen de gelovige mannen dat zij hun blikken moeten neerslaan.”

(Soerat an-Noer: 30)

In het Arabisch is de letterlijke betekenis “sla enkele van de blikken neer”. Dit betekent dat het volledig neerslaan van de blikken niet verplicht is en tevens iets is dat buiten het vermogen ligt. Of wat nodig is in geval van noodzaak. Zoals een dokter die naar zijn patiënt kijkt, een man die naar de vrouw kijkt wiens hand hij wilt vragen, enzovoort.

Madjmoec ul-Fataawa Ib nul-cOethaymien

(Fataawa as-Siyaam blz. 145, 146)