Uit schaamte de waarheid niet spreken, is zwakte

7055
Vraag:
Mijn zorg is dat als ik het slechte wil verwerpen of een vraag wil stellen om kennis op te doen, een gevoel van vrees en nervositeit mij treft. Wat is hier de oplossing voor?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
Deze angst en nervositeit zijn afkomstig van de Shaytaan. Kijk hiervoor uit. Wees sterk en schaam je niet. Allah schaamt Zich namelijk ook niet voor de waarheid.
Daarom zou je zonder enige gevoel van schaamte in staat moeten zijn om zowel een vraag aan een geleerde te stellen als iemand te weerhouden van het verrichten van het slechte.
Een gevoel dat je ervan weerhoudt de waarheid te spreken, behoort niet tot schaamte maar tot zwakte. De schaamte die wordt goedgekeurd in de Islamitische Wetgeving is schaamte die weerhoudt van valsheid en het kwaad. Het is de schaamte waar de Profeet (vrede zij met hem) op doelde toen hij zei: “Al-Hayaa’ (schaamte en bescheidenheid) is van het geloof.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
En toen hij (vrede zij met hem) zei: “Al-Hayaa’ is goed en brengt alleen het goede met zich mee.”
(Moeslim)
Schaamte is daarom voorgeschreven als het onder meer weerhoudt van:
– het kwade,
– het begaan van ontucht,
– het drinken van alcohol,
– het zich associëren met de vijanden van de Islam,
Dit is de voorgeschreven vorm van schaamte.
Sheikh Ibn Baaz
(Fataawaa Islaamiyyah, boekdeel 8, blz. 75)