Uitnodigen naar Allah via chat

4102

Vraag:

Zou u mij een specifieke manier van Dacwah (het uitnodigen naar de Islam) verrichten kunnen aantonen om de jeugd via chat uit te nodigen? Een aantal van hen heeft gereageerd op mijn verzoek, ik heb daarbij uw hulp nodig.

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het zich mengen in chatrooms kan leiden tot vele kwade gevolgen. Vandaar dat wij niemand adviseren om zijn zorg en energie daarin te steken. Vele jongeren hebben voor fitnah gezorgd door meisjes te leren kennen via deze weg. Zij begonnen in eerste instantie met het verrichten van Dacwah en raakten uiteindelijk volledig door hen geoccupeerd en hielden zich bezig met zaken die naar verderf leiden. Sommigen van hen zijn zelf vervallen in ontucht.

Onze website ontvangt vele trieste verhalen van meisjes die berouw hebben getoond en echtgenotes van enkele rechtvaardige mensen wiens levens zijn veranderd door deze chatrooms.

Om deze redenen denken wij dat deze kwestie overgelaten dient te worden aan een beperkt aantal uitnodigers naar Allah om op een gezamenlijke en georganiseerde wijze deze zaak uit te voeren. Dit vanwege de angst voor de kwade gevolgen die hiermee gepaard gaan. Het begint met chatten om Dacwah te verrichten en eindigt vaak in verdorven kwalen, zoals verboden verliefdheid en alles wat daarnaar leidt. De satan heeft manieren die hij toepast bij degenen die hij wenst te verleiden. Wij dienen dus op te passen voor dit soort zaken.

Wij waarderen uw beschermende jaloezie met betrekking tot mensen die vervallen in zondes en uw gretigheid om mensen uit te nodigen naar Allah. Wij willen echter dat je je energie steekt in het schrijven van algemene stukken op fora en het preken en doceren in moskeeën en openbare plaatsen. Dit is – met de Wil van Allah – baatvoller en beter voor jou dan Dacwah verrichten via chatrooms.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com