Verwoestende jaloezie

15380

Vraag:

Bestaat (verwoestende) jaloezie in de Islam (al-Hasad)?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Verwoestende jaloezie, oftewel afgunst, betekent dat je wenst dat een gunst die Allah een ander heeft gegeven van hem wordt weggenomen. Allah heeft de Profeet (vrede zij met hem) bevolen om toevlucht te zoeken bij Hem van het kwaad van de afgunstige wanneer hij afgunstig is. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“Zeg (o Mohammed): “Ik zoek toevlucht bij de Heer van de morgenstond. Tegen het kwaad dat Hij heeft geschapen. En tegen het kwaad van de duisternis (d.w.z. van de nacht), wanneer deze aanbreekt. En tegen het kwaad van de vrouwen die op knopen spuwen (d.w.z. tegen het kwaad van de tovenaressen die op knopen blazen). En tegen het kwaad van de afgunstige, wanneer deze afgunstig is.”

(Soerat al-Falaq)

Wat er bedoeld wordt met “wanneer deze afgunstig is” is dat hij laat zien wat hij voelt aan jaloezie in zijn hart en hiernaar handelt. En deze jaloezie zorgt ervoor dat hij degene op wie hij jaloers is, iets kwaads aan doet.

Jaloezie bestaat uit verschillende gradaties:

1.     Als een persoon wil dat de gunsten weg worden genomen bij zijn medemoslim, hoewel deze niet eens naar hem toe komen. Hij houdt er gewoon niet van dat Allah een ander begunstigt en dit brengt hem van slag.

2.     Als een persoon wil dat de gunsten bij iemand anders worden weggenomen, omdat hij deze gunsten zelf wil en hoopt dat hij deze krijgt.

3.     Als hij iets voor zichzelf wenst wat een ander heeft, zonder dat hij wil dat dit van een ander wordt afgenomen. Dit is toegestaan en dit wordt geen jaloezie genoemd maar Ghibtah.

De jaloerse persoon berokkent zichzelf schade op drie manieren:

1.     Hij zondigt, omdat jaloezie Haraam is.

2.     Het is een slechte gedraging tegenover Allah, de Verhevene, omdat jaloezie betekent dat je het haat wanneer Allah Zijn dienaren begunstigt en bezwaar hebt tegen wat Allah doet.

3.     Hij lijdt vanwege de vele zorgen en stress.

En Allah is de Bron van alle kracht. Moge Allah Zijn zegeningen verspreiden over onze Profeet Mohammed (vrede zij met hem), zijn familie en metgezellen.

Commissie voor het geven van fatwa’s

(Madjmoeʿ ul-Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah lil-Boehoeth il-ʿIlmiyyati wal-Iftaa’, boekdeel 26, blz.29)