Vrouwen en mannen in de omgang

13136

Vraag:

Wat is uw mening over sommige vrouwen die gemakkelijk en vrij in de omgang zijn met mannen tijdens het praten met hen? Ik hoop dat u hen wat woorden van leiding kunt schenken. Moge Allah u met het goede belonen.

Antwoord:

Het is niet toegestaan voor een vrouw om haar gesprek met mannen (die geen Mahram van haar zijn) onnodig uit te breiden. Dit omdat het leidt naar Fitnah. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“…Wees daarom niet minzaam in jullie manier van spreken, waardoor degene in wiens hart een ziekte is begeerte gaat voelen, en spreek een juist woord.”

(Soerat al-Ahzaab: 32)

Wanneer zij dus in gesprek is met een ondernemer dan moet zij dat doen in overeenstemming met wat zij nodig heeft, zonder het gesprek met hem onnodig uit te breiden. Dit omdat de Shaytaan, zoals het bloed stroomt, ook door de zoon van Adam stroomt. En hoe vaak een vrouw ook zegt dat zij ver van de Fitnah is verwijderd, de Shaytaan is desondanks met haar om haar uit te nodigen naar de Fitnah.

Het is mogelijk dat zij (het bedrijf van) een man heeft verlaten met wie ze onnodig het gesprek heeft uitgebreid, waarna de Shaytaan kwade gedachtes bij haar influistert totdat zij terugkeert naar deze man. En de eerste woorden die zij met elkaar uitwisselden, groeien dan uit tot vonken die aanzetten tot Fitnah. En de laatste woorden zijn een laaiend vuur (zodra zij beide zijn vervallen in de Fitnah). En het is Allah bij wie wij toevlucht zoeken!

Het is dus vereist dat de vrouwen Allah vrezen en niet moeten bezwijken voor dergelijke gesprekken en hun gesprekken niet onnodig moeten uitbreiden. Een voorbeeld dat aantoont dat dit een duidelijke grote beproeving is, is wat er gebeurt tijdens telefoongesprekken. Er zijn veel dwazen die een willekeurig nummer draaien, in de hoop een gesprek aan te knopen met een vrouw. Ze vinden dan een vrouw die uiteindelijk met hen praat. Hij zegt dan lieve woorden tegen haar en zo gaan zij hier constant mee door. Hij neemt vervolgens hun gesprekken op. En dit is een probleem, omdat hij haar nooit meer met rust zal laten. Hij neemt dus al hun gesprekken op en wanneer de situatie slechtgezind wordt tussen hen, zegt hij tegen haar: “Of je doet wat ik zeg of ik zal de opnames geven aan jouw zoon, broer, vader of iemand anders, zodat zij jouw stem kunnen horen en weten waar wij het over hebben gehad.”

En vanwege dit soort zaken waarschuw ik de vrouwen van het onnodig uitbreiden van gesprekken met mannen. Het is zelfs een gevaar van enorme omvang. En we vragen Allah om veiligheid voor de Fitan.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien (Iclaam ul-Moecaasirien bi-Fataawa Ibn ul-cOethaymien, blz. 391-392)