Waar te beginnen met Dacwah?

4378

Vraag:

Hoe moet je uitnodigen naar de Islam en waar dien je mee te beginnen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het uitnodigen naar Allah dient gepaard te gaan met wijsheid, vreedzaam advies en flexibiliteit. De uitnodigers naar Allah moeten zich focussen op de meest belangrijke zaken en dan verder gaan met wat daarna komt. De Profeet (vrede zij met hem) zei tegen Moecaadh ibn Djabal toen hij hem naar Jemen stuurde: “Roep hen ten eerste op om te getuigen dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed Zijn Boodschapper is. Als zij gehoor geven, verplicht hen dan om dagelijks vijf gebeden te verrichten. Als zij gehoor geven vertel hun dat Allah ons Zakaat heeft opgelegd dat van de rijken moet worden genomen en verdeeld moet worden onder de armen.”

(al-Boekhaari)

Ook dien je te wachten op de beste kans door het kiezen van het juiste moment en de juiste plaats voor de oproep tot Allah.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien