Waarmee te beginnen met de Dacwah

4736

Vraag:

De Islamitische groeperingen verschillen van mening over waarmee de uitnodigers (naar de Islam) zouden moeten beginnen. Moeten ze beginnen met de politieke aspecten van de Islam, de overtuigingen of de gedragscode? Met welke zaken denkt u dat we moeten beginnen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het is voorgeschreven om te beginnen met cAqiedah (credo), zoals de Profeet (vrede zij met hem) en alle Boodschappers dit gedaan hebben. En vanwege de overlevering van Moecaadh ibnoe Djabal waarin de Profeet (vrede zij met hem) hem naar Jemen stuurde en tegen hem zei: “Jij zult tot een volk komen behorende tot de lieden van het Boek. Wanneer je hen bereikt, nodig hen dan uit om te getuigen dat er geen god is behalve Allah en dat Mohammed Zijn Boodschapper is. Als zij jou daarin gehoorzamen, vertel hen dan dat Allah hun de vijf gebeden heeft opgelegd, elke dag en nacht. Als zij gehoor geven, vertel hun dan dat Allah hun de Zakaat heeft opgelegd die van de rijken onder hen moet worden genomen en gegeven moet worden aan de armen. Als zij jou daarin gehoorzamen, wees dan voorzichtig en neem niet van hun beste bezittingen (als Zakaat). Vrees de smeekbede van de onderdrukte persoon, want er is geen belemmering tussen zijn smeekbede en Allah.”

Dit geldt wanneer de uitgenodigden behoren tot de ongelovigen. Maar als de mensen die uitgenodigd worden behoren tot de moslims, dan moeten zij onderwezen worden in de aspecten van hun geloof waarover zij onwetend zijn en waar ze in tekortschieten. Je dient dus te beginnen met het belangrijkste, dan het volgende belangrijkste, enzovoorts.

Permanente Commissie voor het geven van Fataawa (Fataawa Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 12, blz. 238)