Wat te doen met wrok- en haatgevoelens?

9940

Vraag:

Vanwege een bepaalde reden, koester ik wrokgevoelens jegens een ander. Ik wens deze persoon dan ook niet te spreken, maar ik heb wel allerlei gedachtes over hem. Treft mij in dit geval blaam, wetende dat ik met geen woord rep over deze persoon?

Antwoord:

Een persoon is niet zondig wanneer hij in zichzelf spreekt, mits hij hier niet naar handelt of hier uiting aan geeft. Dit conform de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Allah heeft deze Oemmah vergeven voor wat zich in haar binnenste afspeelt, zolang dit niet in woord of daad geuit wordt.”

(al-Boekhaari en Moeslim)

Wanneer een persoon dus in zichzelf spreekt over zijn broeder, dan treft hem geen blaam. Ditzelfde geldt voor een persoon die in zijn binnenste de echtscheiding uitspreekt. Als hij dit niet uit in woord of schrift, dan is er geen sprake van scheiding. Dit alles heeft dus geen gevolgen, zolang men dit niet uit.

Wel adviseer ik jou om je te ontdoen van deze wrok- en haatgevoelens jegens moslims. Je dient geduld op te brengen en rekening te houden met de Beloning van Allah, zelfs wanneer jou onrecht is aangedaan. Allah zegt immers (interpretatie van de betekenis):

“Het goede en het kwade zijn niet gelijk. Bestrijdt (het kwade) met wat beter is, dan zal degene met wie jij vijandschap hebt jouw boezemvriend worden. Maar het is niemand gegeven behalve de geduldigen en degenen met een grote gave.”

(Soerat Foessillat: 34-35)

Wanneer jij het kwade met het goede bevecht, dan zal Allah het hart van de ander genegenheid voor jou krijgen. Daarnaast zal deze vijandschap omgezet worden in vriendschap, zoals is aangegeven. Ook kan het zo zijn dat een persoon met zichzelf worstelt om zich te ontdoen van deze gevoelens. Tegen hem zeggen wij: “Overwin jezelf en houd dit vers voor ogen (interpretatie van de betekenis):

“Maar het is niemand gegeven behalve de geduldigen en degenen met een grote gave.”

(Soerat Foessillat: 35)

Oftewel, het is slechts de geduldige die hiertoe in staat is. Denk ook aan de woorden van de Profeet (vrede zij met hem): “Een vergevingsgezinde houding doet de persoon alleen maar in eer stijgen.”

De ziel kan jou wijs maken dat het een vorm is van verlies of iets dergelijks is, wanneer jij de ander vergeeft. Het tegendeel is echter waar. Span jezelf dus in om je te ontdoen van deze wrok- en nijdgevoelens jegens de moslims.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien