Wie zijn de waarachtigen?

6286

Vraag:

Wie zijn de Siddieqoen (waarachtigen) volgens de Koran en de Soennah? Wat zijn hun karaktereigenschappen en deugden? En hoe kan iemand een waarachtige worden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Een hoge ambitie, sublieme doelstellingen, verlangen naar een hoge status, dichter tot Allah komen middels goede daden, je te onthouden van verboden zaken; dit zijn allemaal zaken die zijn voorgeschreven en aangemoedigd worden in de Islam. Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft verhaald dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: Wanneer je Allah vraagt, vraag dan om al-Firdaws. Dit is het midden van het Paradijs en het hoogste gedeelte van het Paradijs. Erboven is de Troon van de Meest Genadevolle, en van daar uit stromen de rivieren van het Paradijs.”

(al-Boekhaarie)

Er is niets mis mee wanneer een moslim bidt en vraagt om tot de rechtschapene nabije vrienden van Allah te behoren, of de oprechte waarachtigen.

De nabije vrienden van Allah, de Verhevene, zijn de godsvruchtigen onder Zijn schepping die Hem vrezen. Iedereen die godsvruchtig is, is een nabije vriend van Allah. Echter is deze nabije vriendschap afhankelijk van het niveau van iemands geloof, godsvrucht en vrees voor Allah. De hoogste status, na de Profeten, is de status van de waarachtigen; oftewel degenen die deze status verkrijgen zijn de waarachtigen. Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

En wie Allah en de Boodschapper gehoorzaamt, zij zullen met degenen zijn die Allah heeft begunstigd van zijn Profeten, de waarachtigen, de martelaren en de rechtschapenen. En zij zijn het beste gezelschap (in het Paradijs).”

(Soerat an-Nisaa’: 69)

En ook (interpretaties van de betekenis):

En degenen die in Allah en Zijn Boodschappers geloven, zij zijn de waarachtigen. En (wat)de martelaren (betreft),voor hen is er bij hun Heer hun beloning en hun licht. En degenen die niet geloven en Onze Tekenen verloochen, zij zijn de bewoners van het Hellevuur.”

(Soerat al-Hadied: 19)

Al-Khaazin zei: “De waarachtigen zijn degenen die de waarheid spreken. De waarachtigen zijn de volgers van de Boodschappers van Allah die hen navolgden nadat zij waren heengegaan, totdat zij hen weer ontmoetten. En er is gezegd dat de waarachtige degene is die gelooft in het complete geloof, in zo'n mate dat hij geen enkele twijfel heeft over zijn geloof.”

(Tafsier al-Khaazin, boekdeel 1, blz. 397)

Al-Qoertoebie zei: “Het woord Siddieq is grammaticaal een intensieve vorm, dat een hoog niveau van geloof aanduidt. De waarachtige is degene die met zijn daden bevestigt wat hij zegt met zijn tong. En er is gezegd dat zij (de waarachtigen) de beste van onder de volgers van de Profeten zijn, en de eerste waren die geloofden, zoals Aboe Bakr as-Siddieq.”

(Tafsier al-Qoertoebie, boekdeel 5, blz. 272)

As-Sacdie zei: “De waarachtigen zijn degenen die het hoogste niveau van geloof bereiken, rechtschapen daden verrichten, baatvolle kennis bezitten en echte zekerheid.”

(Tafsier as-Sacdie, blz. 841)

Ibn ul-Qayyim zei: “Het hoogste niveau van oprechtheid is dat van de waarachtige. Het is de perfecte overgave aan de Boodschapper (vrede zij met hem), gepaard met perfecte oprechtheid jegens Degene Die hem (vrede zij met hem) gestuurd heeft.”

(Madaaridj us-Saalikien, boekdeel 2, blz. 258)

Wie de waarachtigen navolgt in het pad van oprechtheid, geloof, godsvrucht en rechtschapenheid, zal één van hen zijn en zal met hen verzameld worden (op de Dag der Opstanding). Allah, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

En wie Allah en de Boodschapper gehoorzaamt, zij zullen met degenen zijn die Allah heeft begunstigd van zijn Profeten, de waarachtigen, de martelaren en de rechtschapenen. En zij zijn het beste gezelschap (in het Paradijs).”

(Soerat an-Nisaa’: 69)

Wie deze status wilt nastreven en wilt dat Allah hem dit schenkt, om één van hen te zijn, moet perfecte oprechtheid bezitten in zowel woord als daad, en Allah zowel alleen als in het openbaar vrezen.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com