Word moslim en maak je niet druk over je verleden

7825

Vraag:

Ik ben een jonge vrouw die zich tot de Islam wil bekeren. Voor mij is deze religie namelijk werkelijk de waarheid. Het probleem is dat ik een vrij uitbundig leven leidde, voordat ik de Islam ontdekte. Ik heb veel foute zaken gedaan (zo niet alle foute zaken). Ik wil graag weten of het mogelijk is voor een vrouw als ik om te bekeren. En wat dien ik na het bekeren te doen met betrekking tot mijn verleden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

In de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“De Neerzending van het Boek is (afkomstig) van Allah, de Almachtige, de Alwetende. (Degene) Die de zonde vergeeft, en Die het berouw aanvaardt, (en Die) Hard in de bestraffing is. De Bezitter van de (Uitgestrekte) Gunst, er is geen god dan Hij en tot Hem is de terugkeer.”

(Soerat Ghaafir: 2-3)

IbncAbbaas, één van de metgezellen van de Profeet van de Islam (vrede zij met hem), heeft overgeleverd dat sommige mensen van afgoderij gewoon waren veelvuldig te moorden frequent ontucht begingen. Toen kwamen ze bij de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) en vroegen: “Wat jij zegt en naartoe oproept is goed. Zou je ons maar zeggen dat er een boetedoening is voor wat we hebben gedaan.” Daarna openbaarde Allah de volgende Woorden (interpretatie van de betekenis):

“Zeg: “O Mijn dienaren die buitensporig zijn geweest tegenover zichzelf (door het begaan van zonden), wanhoop niet aan de Genade van Allah. Voorwaar, Allah vergeeft alle zonden. Waarlijk, Hij is de Meest Vergevingsgezinde, de Meest Genadevolle.En keer berouwvol terug naar jullie Heer en onderwerp julliezelf aan Hem, voordat de bestraffing tot jullie komt en jullie vervolgens niet geholpen zullen worden.

En volg datgene wat het beste is, (en) wat aan jullie is neergezonden door jullie Heer, voordat de bestraffing onverwachts tot jullie zal komen, terwijl jullie (het) niet beseffen.” Zodat een ziel niet zal zeggen: “O wat spijtig voor mij dat ik tekort ben geschoten in de Zaak van Allah. En ik behoorde zeker tot de bespotters.”

Of (dat een ziel) zal zeggen: “Als Allah mij geleid had, dan zou ik zeker tot de godsvruchtigen behoren.”Of (dat een ziel) zal zeggen wanneer zij de Bestraffing ziet: “Als ik nog maar één kans zou hebben om terug te keren (naar het wereldse leven), dan zou ik tot de weldoeners behoren.”

Welzeker! Mijn Verzen zijn zeker tot jou gekomen, maar jij verloochende deze. En jij stelde je hoogmoedig op en jij behoorde tot deongelovigen.”

(Soerat az-Zoemar: 53-59)

De metgezel cAmr ibn ul-cAas (moge Allah tevreden met hem zijn) was vóór zijn bekering tot de Islam een veelgodendienaar, een zondaar en een vijand van Allah. Hij zei: “Toen Allah de liefde voor de Islam in mijn hart plaatste, kwam ik naar de Profeet (vrede zij met hem) om trouw aan hem te zweren. Hij strekte zijn hand uit naar mij, maar ik zei: “Ik zal geen trouw aan u beloven, o Boodschapper van Allah, totdat u mijn voorgaande zonden vergeeft.” De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei toen tegen mij: “O cAmr, weet je niet dat de Islam alle voorgaande zonden wist?”

(Ahmad)

Zoek dus je toevlucht bij Allah en weet dat er niks is om je zorgen over te maken. De oplossing ligt in de boven aangehaalde teksten. Deze teksten zijn zeker aan jou gericht. Zij verwijzen naar jouw situatie en bevatten het antwoord op je probleem.

Jouw Heer is de Meest Genadevolle. Hij accepteert berouw en vergeeft alle zonden. Zijn Genade omvat alle zaken. Hij roept jou en al Zijn dienaren op berouw te tonen en moslim te worden. Hij belooft jou, ook middels de woorden van Zijn Boodschapper, dat al je voorgaande zonden vergeven zullen worden als je moslim wordt. En je zal met een schone lei beginnen. Een nieuwe pagina met daden die vrij is van slechte daden. Waar wacht je dus op? Waarom zou je het nog langer uitstellen?

Haast je de Islam binnen te treden en jouw Heer te aanbidden. En we geven je de blijde tijding van een stralende toekomst en een goed leven in de schaduw van de Islam.

Bij Allah, wij zijn zeer verheugd jouw vraag te hebben ontvangen en wachten om goed nieuws te horen.

Moge Allah je beschermen van al het kwaad, want Hij is de beste Beschermer en de beste Ondersteuner. En Hij leidt naar het rechte Pad.

Sheikh Mohammed Saalih al-Moenaddjid