De eerste moskee

19718
Vraag:
Wat is de oppervlakte van de eerste moskee die door de Profeet (vrede zij met hem) was gebouwd? Was er een Mihraab (gebedsnis) in aanwezig? Kunt u alstublieft het bewijs geven?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
De eerste moskee die de Profeet (vrede zij met hem) had gebouwd was moskee Qoebaa’ in Medina.
Ibn ul-Qayyim beschrijft in “Zaad ul-Macaad” de aankomst van de Boodschapper (vrede zij met hem) in Medina: “De moslims verrichtten de Tabkier, verheugden zich met zijn aankomst en trokken erop uit om hem te verwelkomen (…). Hij (vrede zij met hem) liep door tot het plaatsje Qoebaa’ waar Banoe cAmr ibn cAwf gevestigd waren. Hij verbleef veertien dagen onder hen en vestigde hier de Qoebaa’a’ moskee, de eerste moskee na de Profeetschap.”
(Zaad ul-Macaad, boekdeel 3, blz. 58)
De grote geleerde Mohammad al-Amien ash-Shanqietie heeft gezegd: “Al-Masdjid ul-Haraam is de eerste moskee die voor de mensen is gebouwd. De moskee van Qoebaa’ is de eerste moskee die gebouwd is door de moslims. Al-Masdjid ul-Haraam was gebouwd door Ibraahiem (vrede zij met hem) en moskee Qoebaa’ door de laatste der Boodschappers (vrede zij met hem). De plaats van al-Masdjid ul-Haraam was bepaald door Allah en hetzelfde kan ook gezegd worden van moskee Qoebaa’.”
(Adwaa’ ul-Bayaan, boekdeel 8, blz. 326)
We weten niets over de ligplaats toen het werd gebouwd. Het is gesitueerd in het zuiden van Medina. Het bouwwerk wat er nu staat is vrij recent en er zijn geen sporen van het eerste gebouw.
De moslims gaven door de eeuwen heen aandacht aan moskee Qoebaa’. Zo is het gerenoveerd door cOethmaan ibn cAffaan en daarna door cOmar ibn cAbdoel-cAziez. Ook andere kaliefen hebben het uitgebreid en gerenoveerd. De laatste uitbreiding was in 1406 na de Hidjrah.
De afmeting van de gebedsruimte alleen, is nu 5.035 m2. Het gebied dat door de moskee met al haar faciliteiten wordt gebruikt is 13.500 m2.
Er zijn overleveringen die spreken over de grootsheid van het verrichten van het gebed in moskee Qoebaa’. Ibn cOmar heeft gezegd: “De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om elke zaterdag naar moskee Qoebaa’ te lopen of te rijden.”
(al-Boekhaari en Moeslim)
En in een andere overlevering in Sahieh Moeslim staat: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) was gewoon naar moskee Qoebaa’ te lopen of te rijden en daar twee gebedseenheden te verrichten.”
(Moeslim)
Oesayd ibnoe Hoedhayr al-Ansaarie, die één van de metgezellen was van de Profeet, heeft gezegd: “Het gebed in moskee Qoebaa’, (de beloning ervan) is als een cOemrah.”
(Tirmidhi en Sahieh verklaard door al-Albaani)
Sahl ibn Hoenayf (moge Allah weltevreden met hem zijn) heeft gezegd: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wie naar de moskee van Qoebaa’ gaat en hier het gebed verricht, zal de beloning krijgen van cOemrah.”
(an-Nasaa’ie)
Wat betreft de Mihraab (gebedsnis), deze was niet aanwezig toen de moskee werd gebouwd. De geleerden hebben verklaard dat de bouw van Mihraabs in moskeeën is begonnen in de tweede eeuw na de Hidjrah.
En Allah weet het best.
islamqa.com