De schoonzonen van de Profeet (vrede zij met hem)

7794

Vraag:

Wie zijn de schoonzonen van de Profeet (vrede zij met hem) die zijn dochters hebben gehuwd?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

De Profeet (vrede zij met hem) had vier dochters die allen werden geboren van Khadiedjah (moge Allah tevreden met haar zijn).

1.     Zaynab (moge Allah tevreden met haar zijn) was de oudste van zijn dochters. Zij huwde Aboel-cAas ibn Rabiecah (moge Allah tevreden met hem zijn). Zij gaf geboorte aan cAli en Oemaamah en kwam in het achtste jaar na de Hidjrah te overlijden.

2.     Roeqayyah (moge Allah tevreden met haar zijn) trouwde eerst met haar neef, cOetbah ibnoe abie Lahab, die van haar scheidde voor het huwelijk geconsumeerd was en toen Allah de volgende Woorden openbaarde (interpretatie van de betekenis):

“Vernietigd zijn de handen van Aboe Lahab en vernietigd is hij.”

(Soerat al-Masad: 1)

Daarna huwde zij met cOethmaan ibn cAffaan (moge Allah tevreden met hem zijn) en emigreerde ze met hem naar Abessinië en daarna naar Medina. Ze werd ziek toen de Profeet (vrede zij met hem) eropuit trok voor de slag van Badr. Hij gaf cOethmaan het bevel om bij haar te blijven, maar gaf hem zijn deel van de oorlogsbuit en beloonde hem voor de slag alsof hij aanwezig was. Toen het goede nieuws van de overwinning van de moslims kwam, waren zij net klaar haar te begraven. Zij schonk cOethmaan hun zoon cAbdoellaah, die kwam te overlijden op zijn zesde.

3.     Oemmoe Kalthoem (moge Allah tevreden met haar zijn) trouwde eerst met cOetaybah ibn abie Lahab, die eveneens van haar scheidde voor het huwelijk geconsumeerd was, zoals ook zijn broer cOetbah dat deed met Roeqayyah. Toen Roeqayyah kwam te overlijden huwde hij (vrede zij met hem) zijn dochter Oemmoe Kalthoem met cOethmaan. Zij kwam in het negende jaar na de Hidjrah te overlijden en schonk hem geen kinderen.

4.     Faatimah (moge Allah tevreden met haar zijn) was de jongste dochter van de Profeet (vrede zij met hem). Zij trouwde met cAli ibn abie Taalib in de maand Safar van het tweede jaar na de Hidjrah. Zij gaf geboorte aan al-Hasan, al-Hoesayn, Oemmoe Kalthoem en Zaynab. Faatimah (moge tevreden met haar zijn) kwam zes maanden na de Profeet (vrede zij met hem) te overlijden. Zij was de eerste van zijn familieleden die hem volgde, zoals hij (vrede zij met hem) had aangegeven.

Zie ook al-Bidaayah wan-Nihaayah van Ibn Kathier (boekdeel 5, blz. 321) en Zaad ul-Macaad van Ibn ul-Qayyim (boekdeel 1, blz. 100)

En Allah weet het het best.

Islamqa.com