Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyyah en Mohammed Ibn cAbd ul-Wahhaab

10621
Vraag:
Wat is uw mening over de volgende bewering: “Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyyah heeft inzake al-cAqiedah slechts het onderwerp ‘de Namen en Eigenschappen van Allah’ belicht en minder aandacht geschonken aan de overige grondslagen. En Mohammed Ibn cAbd ul-Wahhaab heeft slechts Tawhied ul-Oeloehiyyah (De eenheid van Allah in de aanbidding) belicht en minder aandacht geschonken aan de overige grondslagen”?
Antwoord:
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
Deze bewering is ongegrond. Degene die dit beweert heeft óf de boeken van beide geleerden niet gelezen óf hij probeert deze geleerden zwart te maken. Onterecht, want deze geleerden zijn te beschouwen als een geschenk van Allah aan zijn dienaren.
Wat betreft Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyyah, hij heeft vele werken op zijn naam staan op het gebied van Tawhied ur-Roeboebiyyah (de Eenheid van Allah in de Heerschappij) alsmede op het gebied van Tawhied ul-Oeloehiyyah (de Eenheid van Allah in de aanbidding). Zo heeft hij een apart boek aan dit onderwerp gewijd, namelijk: “Risaalaat ul-cOeboediyyah”. Gericht als hij was om de Eenheid van Allah in de aanbidding te herstellen.
Ook Sheikh Mohammed Ibn cAbd ul-Wahhaab heeft zich beziggehouden met verschillende onderwerpen en wetenschappen.
Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyyah leefde in de tijd van Ahl ul-Kalaam (scholastische theologen die filosofeerden over God). Het merendeel van hun werken ging over de Eigenschappen van Allah. Om hen tegen te spreken heeft Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyyah veel van zijn boeken gewijd aan dit onderwerp. Sheikh Mohammed Ibn cAbd ul-Wahhaab leefde daarentegen in een tijd waarin afgoderij wijdverspreid was en heeft om deze reden veel van zijn boeken gewijd aan Tawhied ul-Oeloehiyyah.
Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
Fataawaa al-Moehimmah, blz. 47