Abortus bij dode foetus

7974

Vraag:

De arts heeft mij verteld dat de foetus in mijn buik, die inmiddels twee en half maand is, levenloos is en dat ik abortus moet plegen. Wat is het oordeel over het drinken van bepaalde kruiden die ervoor kunnen zorgen dat de foetus eruit valt? Bega ik hiermee een zonde en moet ik de foetus een naam geven en deze begraven?

Antwoord:

Alle Lof zij Allah.

Als de dood van de foetus is komen vast te staan door bekendmaking van betrouwbare artsen is er niets op tegen om deze weg te halen en treft de moeder dan ook geen blaam.

Als de foetus namelijk de leeftijd van vier maanden nog niet heeft bereikt, dan zijn de volgende zaken van toepassing:

– Hij hoeft geen naam te krijgen;

– Er hoeft voor hem geen geboortefeest (cAqieqah) gehouden te worden;

– Hij hoeft niet gewassen te worden;

– Er hoeft niet over hem gebeden te worden en;

– Hij kan overal ter aarde begraven worden.

Er is immers in deze stadium nog geen ziel in de foetus geblazen.

De geleerden van de Permanente Commissie voor het geven van Fataawaa werden omtrent deze kwestie gevraagd en zij antwoordden: “Als de foetus nog geen vier maanden heeft bereikt dan hoeft hij niet gewassen te worden, er hoeft niet over hem gebeden te worden, hij hoeft geen naam te krijgen en er hoeft geen geboortefeest voor hem gehouden te worden. Er is immers nog geen ziel in geblazen.

Het succes is met de Wil van Allah en vrede zij met onze profeet Mohammed, diens familie en diens metgezellen.”

(Permanente Commissie voor het geven van Fataawaa, boekdeel 8, blz. 804)

Islamqa.com