Abortus halverwege de zwangerschap

19564

Vraag:

Is het toegestaan voor een zwangere vrouw om de zwangerschap af te breken wanneer uit de echo’s blijkt dat het kind afwijkingen heeft?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het afbreken van een zwangerschap waarbij vaststaat dat de foetus fysieke afwijkingen heeft is toegestaan, als dit gebeurt voordat de ziel de foetus wordt ingeblazen. Dat wil zeggen, vóórdat er 120 dagen van de zwangerschap zijn verstreken. En dit is alleen toegestaan nadat alle mogelijke middelen en behandelingen van het probleem zijn nagegaan. Echter wanneer de ziel de foetus is ingeblazen, is het niet toegestaan om de zwangerschap vanwege fysieke afwijkingen (van de foetus) vroegtijdig af te breken.

De ouders dienen geduldig te zijn met de Wil en Voorbeschikking van Allah en deze te accepteren. Zij dienen zich de volgende Woorden van Allah te herinneren (interpretatie van de betekenis):

“Maar het kan zijn dat jullie afkeer van iets hebben, terwijl het goed voor jullie is; en het kan zijn dat jullie van iets houden, terwijl het slecht voor jullie is.”

(Soerat al-Baqarah: 216)

Ook zegt Allah (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft.”

(Soerat an-Nisaa’: 19)

En de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Hoe geweldig is de zaak van de gelovige, al zijn zaken zijn goed, en dat geldt voor niemand anders dan de gelovige. Wanneer hem iets goeds overkomt, is hij dankbaar en dat is goed voor hem. En wanneer hem iets slechts overkomt, dan is hij daar geduldig mee en dat is goed voor hem.”

(Moeslim)

Met betrekking tot deze kwestie zullen we een aantal fatwa's aanhalen van de Permanente Commissie voor het geven van fatwa's. De Commissie werd gevraagd over het beëindigen van een zwangerschap in de vijfde maand, nadat de echo’s aantoonden dat de foetus afwijkingen had en de bovenkant van de schedel ontbrak.

De Commissie antwoordde: “Het is niet toegestaan om de zwangerschap te beëindigen vanwege de afwijking die in de vraagstelling is vermeld. Allah kan de foetus genezen gedurende de zwangerschap, en het kind kan normaal en gezond geboren worden, zoals reeds gebeurd is bij veel mensen.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 21, blz. 440)

De Commissie werd gevraagd over een vrouw die met bestraling behandeld wordt tegen kanker. Dit kan invloed hebben op de foetus. Het kind zou mogelijk geboren kunnen worden met een afwijking. Is het toegestaan om de zwangerschap af te breken?

De Commissie antwoordde: “Het is niet toegestaan om de zwangerschap vroegtijdig te beëindigen wanneer men vreest dat de foetus afwijkingen zal hebben. In plaats daarvan moet de zaak overgelaten worden aan Allah, de Verhevene. Het kind kan vrij zijn van afwijkingen.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 21, blz. 249)

De Permanente Commissie werd ook gevraagd over een vrouw die zich in de vijfde maand van de zwangerschap bevindt. De echo’s toonden aan dat de foetus verschillende afwijkingen had en het kind zou volgens de artsen na de geboorte komen te overlijden. Het ging om een hartafwijking, ernstige afwijkingen aan het ruggenmerg en de wervelkolom, een te kleine omvang van het hoofd, er bevond zich een blaasje tussen het hoofd en het lichaam van de baby dat groter was dan het hoofdje zelf, de darmen bevonden zich buiten de buikholte, en er was sprake van een afwijking in de hersenen. Is het in dit geval toegestaan om de zwangerschap te beëindigen?

Na het bestuderen van de vraag antwoordde de Commissie dat het niet is toegestaan om de zwangerschap te beëindigen. Dit omdat de rapporten van de artsen vaak speculatief zijn, en het basisprincipe is dat de foetus gerespecteerd moet worden en het verboden is om het kind weg te halen. Allah, de Verhevene, kan de foetus volledig maken tijdens de resterende maanden van de zwangerschap. En het kind kan dus geboren worden zonder de zaken die de artsen noemden, zelfs als wat zij zeiden correct was. We moeten positief denken over Allah en Hem vragen om het kind te genezen en compleet te maken, en ervoor te zorgen dat hij gezond geboren wordt. Zijn ouders dienen Allah te vrezen en Hem te vragen om het kind te genezen van alle kwalen, en hen te verblijden met een gezond kind. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah zegt: “Ik ben zoals Mijn dienaar denkt dat Ik ben.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 21, blz. 250-251)

Ook werden zij gevraagd over een vrouw die vijf maanden zwanger was en van wie de foetus een aantal afwijkingen had dat ertoe leidde dat het leven van de moeder gevaar liep. Is het hier toegestaan om de zwangerschap af te breken?

Na het bestuderen van de vraag antwoordde de Commissie dat als de situatie werkelijk was zoals beschreven en het voldragen van de zwangerschap gevaar zou opleveren voor het leven van de moeder, dan is er niets mis mee om de zwangerschap voortijdig te beëindigen. Dit om het leven van de moeder te beschermen. Maar als men de zwangerschap slechts wil beëindigen vanwege de afwijkingen, dan is het niet toegestaan om de zwangerschap te beëindigen.”

(Fataawa al-Ladjnat ud-Daa’imah, boekdeel 21, blz. 452)

Islamqa.com