Alcohol als desinfecteermiddel

15096

Vraag:

Is het uitwendig gebruik van parfums, die een bepaalde hoeveelheid alcohol bevatten, toegestaan om er wonden mee schoon te maken?

Antwoord:

Het antwoord op deze vraag vereist verduidelijking op twee punten:

Ten eerste: Is al-Khamr (alcohol) onrein of niet?

De geleerden verschillen hierover van mening. De meesten van hen zeggen dat alcohol van zichzelf onrein is. Dat betekent dat wanneer alcohol op de kleding of het lichaam terecht komt, dat gereinigd dient te worden.

Er zijn ook geleerden die menen dat alcohol fysiek niet onrein is, omdat er juridisch bewijs nodig is om iets tot fysiek onrein te classificeren. In dit geval is daar geen bewijs voor. En als middels juridisch bewijs niet wordt bevestigd dat alcohol onrein is, dan is het feitelijk rein.

Sommigen zouden kunnen zeggen dat het bewijs te vinden is in de Koran. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

O jullie die geloven, de bedwelmende middelen (alle alcoholische dranken), het gokken, de afgodsbeelden en de pijlen zijn onreinheden behorende tot het werk van de Shaytaan. Dus vermijd deze, opdat jullie succesvol zullen zijn.

(Soerat al-Maa’idah: 90)

En Ridjs betekent onreinheden, zoals Allah de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

Zeg (O Mohammed): “In datgene wat aan mij is geopenbaard, tref ik niets aan dat verboden is om gegeten te worden door iemand die dat eet, behalve als het om een dood dier gaat of om stromend bloed of om varkensvlees. Waarlijk, dit (varkensvlees) is onrein of (als het gaat om) een verdorvenheid waarover (tijdens het slachten )de naam van een ander dan Allah is genoemd.”

(Soerat al-Ancaam: 145)

Dat wil zeggen dat het kadaver, stromend bloed en varkensvlees onreinheden zijn. En het bewijs dat Ridjs in dit vers staat voor onrein, is de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem) over de huid van het dode dier. Namelijk dat het middels water moet worden gereinigd. De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het (water) reinigt het.” Deze uitspraak is een bewijs dat het onrein was. En deze zaak is goed bekend bij de geleerden.

Maar als antwoord hierop kan er gezegd worden dat met Ridjs hier de spirituele onreinheid wordt bedoeld, en dus niet de fysieke. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Onreinheden behorende tot het werk van de Shaytaan.”

(Soerat al-Maa’idah: 90)

Aanvullend bewijs is het feit dat het gokken, de afgodsbeelden en de pijlen om te verloten fysiek niet onrein zijn. En de beschrijving Ridjs hier is voor alle vier: alcohol, gokken, afgodsbeelden en de pijlen om te verloten. En als de beschrijving geldt voor al deze vier zaken, dan is de regelgeving voor allen hetzelfde.

Degenen die menen dat alcohol fysiek rein is, voeren ook een ander bewijs aan uit de Soennah. Toen het verbod op alcoholische dranken werd geopenbaard, heeft de Profeet (vrede zij met hem) de mensen niet bevolen om het vat (waar de alcohol in zat) schoon te wassen. Zo ook de metgezellen. Zij leegden de vaten met alcohol uit op de markten. En als alcohol onrein zou zijn geweest, dan zouden zij de vaten niet geleegd hebben op de markten, want dan zou onzuiverheid zich over hen verspreiden.

Ten tweede: Aangezien nu duidelijk is dat al-Khamr fysiek niet onrein is – en dat is het meest correcte naar mijn mening – is het spiritueel onrein. Dit omdat de alcohol die bedwelmend kan werken al-Khamr is, zoals de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Alles wat bedwelmt, is al-Khamr.”

En als al-Khamr verwerkt is in drank of een levensmiddel, doordat het hiermee vermengd is om er smaak aan te geven, dan is dat duidelijk verboden gesteld door de Koran en is hierover consensus onder de geleerden.

Maar indien het gebruikt wordt voor andere zaken, bijvoorbeeld als desinfecteermiddel, dan zijn hier meningsverschillen over. En degene die het vermijdt, is verstandig. Maar ik kan niet zeggen dat het verboden is. Ik maak er zelf geen gebruik van, behalve wanneer het noodzakelijk is, zoals voor het desinfecteren van wonden en dergelijke.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien