Bloed doneren aan een niet-moslim

15831

Vraag:

Is het toegestaan om bloed te doneren aan een zieke persoon die op sterven ligt, wetende dat deze geen moslim is?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Mijn inziens is hier niets op tegen. Allah zegt namelijk (interpretatie van de betekenis):

Allah verbiedt jullie niet om met degenen die jullie niet bestrijden vanwege de godsdienst, en die jullie niet uit jullie woonplaatsen verdrijven, goed en rechtvaardig om te gaan. Voorwaar, Allah houdt van de rechtvaardigen.

(Soerat al-Moemtahanah: 8)

Allah verbiedt het ons dus niet om goede omgang te hebben met de ongelovigen, indien zij ons niet in het geloof bestrijden en ons niet uit onze huizen verdrijven.

De ongelovige moeder van Asmaa’ bintoe Abie Bakr kwam haar bezoeken in Medina. Op dat moment was er een wapenstilstand tussen de Profeet (vrede zij met hem) en de inwoners van Mekka. Ze deed beroep op het in stand houden van de bloedverwantschap. Asmaa’ raadpleegde de Profeet (vrede zij met hem) hierover en hij adviseerde haar de familiebetrekkingen te respecteren. Hij zei: “Onderhoud de verwantschap met je moeder.” Ondanks dat zij ongelovige was.

Wanneer een niet-moslim onder een islamitisch bewind leeft of een vredelievende verstandhouding heeft met de moslims, dan is er niets op tegen om je bloed aan hem af te staan. Zeker in gevallen waar grote behoefte is aan bloed. Ook staat hier tegenover een (religieuze) beloning. Er is dus niets tegen het doneren (van bloed) als blijk van liefdadigheid aan degenen die het nodig hebben.

Sheikh ‘Abd ul-‘Aziez ibn Baaz (Fataawaa Noer ‘ala ad-Darb, boekdeel 1, blz. 292, 293)