Boksen

28159

Vraag:

Wat is het oordeel over bokssport?

Antwoord:

Boksen is volgens de islamitische Wetgeving verboden. Er zijn echter twee varianten bij het boksen. De eerste variant is dat een persoon traint en zijn lichaam beschermt en versterkt tijdens dit spel. Hier is niets op tegen.

Het andere verschil is dat een persoon bokst en deze sport professioneel beoefent, zijn tegenstander op het gezicht slaat, hem pijn doet en hem (door te blijven slaan) op de grond probeert te krijgen. Dit is verboden! De Profeet (vrede zij met hem) zei namelijk: “Het gezicht mag niet misvormd worden.” Het is voor de vader, docent of wie dan ook niet toegestaan om iemand in zijn gezicht te slaan.

Het boksen is een sport die voornamelijk bestaat uit het slaan op het gezicht. Het is schadelijk vanwege het kunnen oplopen van hersenschuddingen, en opschuddingen van cellen in de hersenen, die veroorzaakt worden door de klappen op het hoofd.

Professioneel boksen en deze sport beoefenen is dus verboden en kent geen islamitische basis. Het trainen op boks(beweging)en en sterker worden hierdoor is wel toegestaan. Hier is dus niets op tegen.

Sheikh Mashhoer Hasan Salmaan www.islamway.com