Botox om rimpels te verwijderen

7208

Vraag:

Wat is het oordeel over Botox in de Islamitische wetgeving? Is het toegestaan of verboden?

Antwoord:

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden. Ik getuig dat niemand het recht heeft aanbeden te worden behalve Allah. En dat Mohammed (vrede zij met hem) Zijn dienaar en boodschapper is. We vragen Allah hem, zijn familie en al zijn metgezellen (in rang) te verheffen.

Het gebruikt van botox (botulinetoxine type A) in de behandeling van rimpels op het gezicht kan vallen onder één van de volgende twee categorieën:

  1. Als deze rimpels te wijten zijn aan een hoge leeftijd of zaken die hiermee gepaard gaan, dan is deze operatie niet toegestaan. Dit aangezien dit dan valt onder het veranderen van de schepping van Allah. Allah zegt over de duivel (interpretatie van de betekenis):

“En ik (Satan) zal hun zeker bevelen om de schepping van Allah te veranderen.”

(Soerat an-Nisaa’: 119)

Als hier dus sprake van is, dan is het niet toegestaan om zo een medische behandeling te ondergaan. Dit is zelf nog meer verboden als het bedoeld is om te bedriegen en te misleiden. Bijvoorbeeld om iemand te huwen.

  1. Als deze rimpels het gevolg zijn van een ziekte of soortgelijke zaken, en zij een misvorming van de schepping van Allah zijn, dan is het toegestaan deze rimpels te verwijderen, met de Wil van Allah. Dit mits de gebruikte methode niet schadelijk is voor het lichaam. Hiervoor kan men betrouwbare artsen in dit vakgebied raadplegen.

En Allah weet het het beste.

Islamweb.net