Botox om zweten te verminderen

2475

Vraag:

Wat is het oordeel over het injecteren van botox op het hoofd en in de oksels om het zweten voor een periode van een aantal maanden te stoppen of te verminderen?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Het oordeel over deze kwestie is afhankelijk van twee zaken:

Ten eerste;

Botox is een toxische substantie dat geproduceerd wordt door een bepaalde bacterie. Echter wordt dit bij een patiënt in veilige hoeveelheden toegediend.

In ‘Mawsoeʿat al-Malik ʿAbdoellah li’l-Moehtawa as-Sihhi’ staat vermeld: “Botox: botulinetoxine van type A. Dit middel wordt toegediend middels een injectie waarbij de hoeveelheid per situatie verschilt. Echter dient de cumulatieve hoeveelheid niet 200 eenheden gedurende dertig dagen te overschrijden.”

Bij kleine hoeveelheden is behandeling met toxines niet schadelijk. Een aantal geleerden zijn van mening dat het toegestaan is. Vooral als het geen dierlijke oorsprong heeft.

Ten tweede;

Zweet is één van de restproducten die het lichaam uitscheidt. Er bestaat geen twijfel dat enige verandering aan de aard van het menselijk lichaam door een werking van één van de functies ervan te beletten, het kan blootstellen aan risico en schade. Om deze reden dien je betrouwbare gespecialiseerde artsen (geen specialisten in cosmetica) te benaderen om achter de mate van mogelijke schade te komen van deze injecties die het zweten stoppen of verminderen. Het oordeel is gebaseerd op de mate van risico of schade.

Sheikh Mohammed al-Amien ash-Shinqietie (moge Allah genadig met hem zijn) heeft gezegd: “Met betrekking tot datgene dat Allah op aarde voor de mensen heeft geschapen, geldt dat als het baat en niet schaadt, dan is het toegestaan mits er bewijs te vinden is die het tegendeel bewijst. Dit vanwege de algemene betekenis van de Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“Hij is Degene Die alles wat zich op aarde bevindt voor jullie heeft geschapen.”

(Soerat al-Baqarah: 29)

“En Hij heeft de aarde voor de schepselen geplaatst.”

(Soerat ar-Rahmaan: 10)

Indien het schaadt en totaal niet baat, dan is dit verboden. Dit omdat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Er mag geen schade of wederkerige schade zijn.”

(Ibn Maadjah)

Is het echter zo dat het enerzijds baat en anderzijds schaadt, dan zijn er drie scenario’s mogelijk:

1. Het nut is groter dan de schade.

2. De schade is groter dan het nut.

3. De schade en het nut zijn gelijk.

Als de schade groter is dan het nut of gelijk hieraan, dan is het niet toegestaan. Dit vanwege de overlevering “Er mag geen schade of wederkerige schade zijn” en omdat het afweren van negatieve uitkomsten de voorkeur heeft boven het verkrijgen van enig voordeel. Als het nut groter is dan de schade, dan ziet het ernaar uit dat het toegestaan is. Dit vanwege het principe dat een voordeel dat overwegend is de voorkeur heeft boven een nadeel dat lichtelijk is.

(Adwa’ al-Bayaan; boekdeel 7, blz. 793-795)

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com