Cupping (al-Hidjaamah)

15573

Vraag:

Wat is Hidjaamah (cupping) en hoe wordt dit uitgevoerd?

Antwoord:

Alle lof is voor Allah.

Het woord Hidjaamah komt van het woord Hadjm wat zuigen betekent. Zoals in de zin: “Hadjama as-Sabiy Thadya Oemmihi.” (het kind zuigt aan de borst van zijn moeder). Al-Haddjaam staat voor degene die de Hidjaamah (cupping) verricht en al-Hidjaamah is het beroep. En het woord Mihdjam wordt gebruikt om de kop waarin het bloed zich verzamelt te beschrijven en het mesje (lancet) dat gebruikt wordt door de Haddjaam (zie al-Lisaan ul-cArab).

In de terminologie van Fiqh wordt het woord Hidjaamah gebruikt door sommige geleerden voor het zuigen van bloed vanaf de achterkant van de nek door middel van cupping, na het maken van een incisie (snee) met een mesje. Az-Zarqaanie heeft vermeld dat cupping zich niet alleen beperkt tot de achterkant van de nek, maar ook toegepast kan worden op andere delen van het lichaam. Dit is ook de mening van al-Khattaabie.

Samenvattend, verwijst Hidjaamah naar de het onttrekken van bloed uit het lichaam door cupping, waarbij men gebruikt maakt van geschikte cups of ieder ander modern gereedschap dat hetzelfde doel dient.

Cupping is van oudsher bekend. Het is bekend onder de Chinezen, de Babyloniërs en de farao’s. Hun heiligdommen en gesneden beelden wijzen erop dat zij cupping toepasten bij de behandeling van bepaalde ziektes. Zij gebruikten eerst metalen cups of horens van stieren, en zogen vervolgens de lucht eruit en plaatsten het op de huid. Daarna gebruikten zij glazen cups en haalden de lucht eruit door een stuk katoen of wol te verbranden in de cup.

Deugden van al-Hidjaamah

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Genezing bevindt zich in drie zaken: het drinken van honing, de insnijding van degenen die Hidjaamah doet, en het brandmerken met vuur, maar ik raad mijn Oemmah het brandmerken met vuur af.”

(al-Boekhaarie)

Toen Anas ibnoe Maalik gevraagd werd over de verdiensten van de aderlater, zei hij: “De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) werd behandeld met Hidjaamah door Aboe Taybah. Hij beval dat hij twee handen vol voedsel moest krijgen en sprak met zijn meester, zodat hij dit kon verminderen van wat zij gebruikten van zijn inkomsten. En hij (vrede zij met hem) zei: “Het beste medicijn waarmee jij jezelf kan behandelen, is Hidjaamah, of het is één van de beste geneesmiddelen.”

(al-Boekhaarie & Moeslim)

Het is overgeleverd dat Djaabir ibnoe cAbdillaah zei: “Ik hoorde dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Als er iets goed is van de geneesmiddelen waarmee jij jezelf behandelt, dan zijn dat de insnijdingen van degenen die Hidjaamah verricht, een slok honing of het brandmerken met vuur. Maar ik raad het brandmerken met vuur af.”

(al-Boekhaarie & Moeslim)

Voordelen van Hidjaamah

Hidjaamah heeft echte voordelen in het behandelen van veel ziektes, zowel in het verleden als in het heden. De ziektes die met succes behandeld worden middels Hidjaamah zijn de volgende:

  1. Hart- en vaatziektes;
  2. Hoge bloeddruk en infecties in de hartspieren;
  3. Ziektes in de borst en de luchtpijp;
  4. Hoofdpijn en pijn in de ogen;
  5. Keel- en maagpijn, reuma in de spieren;
  6. Sommige hart- en borstziektes, en pijn in de gewrichten.

Voeg hieraan toe dat Hidjaamah een unieke behandeling is die de pijn vermindert, en geen bijwerkingen heeft. Voor meer informatie over de voordelen van Hidjaamah zie: Zaad ul-Macaad door Ibn ul-Qayyim, boekdeel 4, blz. 52 en al-Hidjaamah: Ahkaamoehaa wa Fawaa’idoehaa, door Ibrahiem al-Haazimie.

Hoe wordt Hidjaamah gedaan?

De mond van het cuppinggereedschap (tegenwoordig gebruikt met een glazen vat) wordt geplaatst op de huid en de plek die men kiest voor de cupping. Degenen die de Hidjaamah verricht, verdunt de lucht in het vat door een klein stuk papier of katoen in het vat te verbranden, zodat de mond van de kop aan de huid blijft plakken. Soms gebruikt men een machine in plaats van de hierboven beschreven methode. De cup plakt aan de huid en wordt voor een periode van drie tot tien minuten zo gelaten. Daarna haalt men de cup eraf en maakt men kleine sneetjes in de huid met een schoon en scherp instrument, zoals een scheermes of iets dergelijks. Vervolgens wordt de cup teruggeplaatst, zoals hierboven beschreven, totdat deze gevuld is met het ‘vieze’ bloed dat uit de aderen komt. Daarna haalt men de cups eraf en kan men dit nogmaals doen, indien nodig. Wanneer men klaar is en de cup verwijderd is, smeert men een ontsmettingsmiddel op de plek waar de sneetjes zijn gemaakt.

(Mabaahith fil-Djiraahat is-Soeghra wat-Takhdier door Prof. Dr. Nazmi al-Qabbaani)

We moeten nog benadrukken dat men geen Hidjaamah moet doen behalve wanneer hij dit kan doen bij iemand die dit op de juiste manier doet. Het kan namelijk schadelijk zijn als iemand dit laat doen door iemand die hier niet goed in is.

En Allah weet het beste.

Islamqa.com