De Woorden van Allah in water dompelen

5405

Vraag:

Sommige mensen schrijven verzen van de Koran op, waarna zij deze woorden er afwassen en het water vervolgens opdrinken. Als iemand commentaar heeft op deze handeling, zeggen ze: “Het zijn de Woorden van Allah en we zoeken genezing middels deze Woorden.” Is deze handeling toegestaan?

Antwoord:

Alle lof zij Allah.

Deze daad is toegestaan. Met andere woorden, als een persoon Koranverzen opschrijft met een soort inkt die toegestaan is om te drinken (zoals saffraan), vervolgens dat wat hij geschreven heeft in water dompelt, schudt en vervolgens opdrinkt, dan is dat toegestaan. Sommige van de Salaf waren gewoon om dit te doen, en zij gebruikten zaken zoals schotels en dergelijke.

Degene die dit doet treedt hiermee in de voetsporen van de Salaf of vroegere generaties van de Islam. Ook kan men de algemene betekenis van het volgende vers als bewijs nemen (interpretatie van de betekenis):

“En wij zenden (datgene) van de Koran neer wat een Genezing en Genade voor de gelovigen is. En het vermeerdert bij de onrechtplegers niets anders dan verlies.”

(Soerat al-Israa’: 82)

Als een persoon op deze manier genezing zoekt middels de Koran en hier voordelen uit haalt (en er is geen bewijs dat aantoont dat deze daad Haraam is en er slechte resultaten optreden), dan valt het onder de algemene betekenis van dit vers.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien
(Liqaa’aat ul-Baab il-Maftoeh, boekdeel 55, blz. 121)