Eczeem en het verrichten van Woedoe’

11815

Vraag:

Ik heb last van eczeem op mijn handen. Hierdoor ondervind ik enige last bij het verrichten van de Woedoe’. Is het voor mij toegestaan om Tayammoem te verrichten?

Antwoord:

Belangrijk bij dit soort ziektes is het inwinnen van advies bij specialisten, zoals een huisarts of dermatoloog. Zij zijn de aangewezen personen om te bepalen in hoeverre het gebruik van water schadelijk is voor de huid.

Als de specialisten oordelen dat het gebruik van water schadelijk is voor het hele lichaam, dan moet men zich beperken tot Tayammoem. Is het water slechts schadelijk voor een deel van het lichaam zoals handen of voeten, dan wast men alleen de lichaamsdelen die gewassen kunnen worden. De lichaamsdelen die niet gewassen kunnen worden, worden overgeslagen. Aan het einde van de Woedoe’ verricht men Tayammoem als compensatie voor de niet gewassen lichaamsdelen.

Imam an-Nawawie zegt: “Als de reden die iemand heeft om Tayammoem te verrichten hem ervan weerhoudt om helemaal geen water te gebruiken, dan beperkt hij zich tot Tayammoem. Heeft het slechts betrekking op een aantal lichaamsdelen, dan wast hij die delen die wel gewassen kunnen worden en verricht hij voor de overgebleven delen (die niet gewassen kunnen worden) de Tayammoem.”

(al-Madjmoec, boekdeel 2, blz. 331)

En Allah weet het het best.

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah